ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္သူအမ်ားစုအနက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ၄င္းတုိ႔၏လူမႈဘ၀ကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းရမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆုိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနၾကသူ အမ်ားစုအနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရၿပီး အဆင့္ျမင့့္္အိမ္ရာမ်ားျဖင့္ ထားႏိုင္္ကာ လူမႈဘဝမ်ား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မတ္လ ၈ ရက္တြင္  ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ား အသင္းခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းခဲြေလာက္ ရွိပါတယ္။ လူဦးေရ ၄ သိန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တကယ္အခက္အခဲကို တကယ္႐ုန္းကန္ ေက်ာ္ျဖတ္ေနၾကရတာ အမ်ိဳးသမီးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘဝကို က်ေနာ္တို႔ လက္ေတြ႔က်က် ဘယ္ေလာက္ကူညီ ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို ၂၀၁၈အတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ေဆာင္ရြက္လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းမွာ ဒီလူဦးေရ (၄) သိန္းေလာက္ရွိတ့ဲ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းခဲြေလာက္ဟာ ေနစရာ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ တကယ့္ကုိလမ္းေဘးမွာ ရွိေနတဲ့အိမ္ေတြမွာ ေနထို္င္ေနရတယ္။ ဒီအိမ္ေတြရဲ႕ လူမႈဘဝေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြကို တကယ္ကို အဆင့္ျမင့္တဲ့ အိမ္ရာေတြေပၚမွာ ထားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လူမႈဘဝေတြကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲႏွင္ ့ဇစ္ျမစ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသူမ်ားကို ၫႊန္ျပႏိုင္မည့္အျပင္ အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားျဖစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔အစည္းအားလံုးကလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ား၌ ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရၿပီး၊  ၂၀၁၈ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနၾကသည္႔ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ကို စီမံေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ကုလသမဂၢကလည္း ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာသည္။

"လမ္းေဘးအိမ္ေတြကိုပဲ သြားၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕ဟာ ပ်က္ျပားသြားႏိုင္ပါတယ္။ လမ္းမေဘးေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ေနရာေတြေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္အိမ္ေတြက ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ပံုစံျဖစ္ၿပီး လမ္းေတြနဲ႔ ေရႏႈတ္ေျမာင္းေတြဟာ အကုန္လံုးအခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းလဲ ပ်က္ျပား သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလူေတြကို တကယ့္ကုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အိမ္ရာေတြေပၚမွာ ထားႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘက္ကေန ဒီလာမဲ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပဖို႔ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဒီေနထိုင္စရာမရွိတဲ့ သူေတြကို အိမ္ရာေပးႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းမယ္။ ဒီအိမ္ရာေပးတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ အလကားေပးလိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအိမ္ရာေတြကို ဒီမွာေနထိုင္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြက ဝယ္ယူတဲ့သေဘာနဲ႔ပဲ ေဆာက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ သူတို႔ဟာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အိမ္ရာေတြေပၚမွာ ေနထိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြတစ္ခုလိုမ်ိဳး ေပးႏိုင္ၿပီး အိမ္လခနည္းနည္းပဲေပးၿပီး အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရသြားႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment