အမ်ိဳးသမီးမ်ား အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခံရသည့္အခါ ၀ိုင္း၀န္ကူညီျခင္းမ်ား အားနည္းျပီး အျပစ္တင္မႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲမွ ဗီလိန္မ်ားက့ဲသို႔ ဟားတိုက္ရယ္ေမာသည့္ အျဖစ္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းေျပာ

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မိန္းကေလးမ်ား အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခံရသည့္အခါ မိသားစုႏွင့္ ၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၀ိုင္း၀န္ကူညီျခင္း အားနည္းျပီး အျပစ္တင္မႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲမွ ဗီလိန္မ်ားက့ဲသို႔ ဟားတိုက္ရယ္ေမာသည့္ အျဖစ္ပိုမ်ားလာေၾကာင္း Equality Myanmar မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မတ္လ ၈ ရက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကိုးထပ္ၾကီးဘုရားျဖစ္စဥ္မွ နစ္နာမႈမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခံရသည့္အေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သုံးသပ္ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက “ပတ္၀န္းက်င္ၾကားထဲမွာ ဒါကိုတုိင္ၾကားဖို႔ အားေပးရမယ္သူက မတိုင္ပါနဲ႕ဆိုျပီးေတာ့ ၀ိုင္း၀န္းျပီး တားဆီးသူေတြက မ်ားေနပါတယ္။ မိဘေတြကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ရင္းႏွီးသူ ကိုယ္တိုင္ ဒါကို အားမေပးၾကေတာ့ သူတို႔မွာ တီးတိုးေဖာ္ေတာ့ရွိတယ္။ ၀ိုင္း၀န္းျပီးအားေပးမယ့္ ကူညီေပးမယ့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မရွိဘူး။ ပိုမိုဆိုး၀ါးေစတာက ဒါမ်ိဳးေတြ တိုင္လို႔ဘာထူးမွာလဲဆိုျပီး ျဖစ္သြားတယ္။ ျဖစ္သြားေတာ့ က်ဴးလြန္တ့ဲသူက မတိုင္ရဲဘူးေတြ႔လား ဟားဟား ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္ထဲကအတုိင္းပဲ လူၾကမ္းအသံေတြနဲ႔ ဒါကို ထပ္ျပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ သူ႔အတြက္(က်ဴးလြန္သူ)ဒါကို မတိုင္ၾကားရဲဘူး၊ သူ႕ကိုအေရးမယူရဲဘူးဆိုရင္ ဒါဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သားေကာင္ေတြျဖစ္ကုန္တာ အမ်ားၾကီးပါပဲ”ဟု ေျပာသည္။
 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကား ခံရသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္း႐ုံသာမက ျပည္သူလူထုက ထိုစဥ္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္သည့္ဆိုသည့္ ကို ဗဟုသုတမရွိသည့္အတြက္ တိုင္ခ်င္ေသာ္လည္း မတိုင္ရဲသည့္အတြက္ တရား႐ုံးမေရာက္ဘဲ ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္အမ်ားၾကီးရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
၎အျပင္ တိုင္ၾကားျပီး တရား႐ုံးေရာက္သည့္အခါ အက်ဴးလြန္ခံရသူအား အကာအကြယ္ လုံျခံဳေရးအျပည့္အ၀ မေပးသျဖင့္ က်ဴးလြန္သူဘက္မွ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မိမိတရားခံလႊတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ က်ိဳးပမ္းသည့္ေရွ႕ေနမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားဘက္မွ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။
 
“က်ဴးလြန္တာလည္း ခံရေသးတယ္။ တရားဥပေဒရဲ႕မ်က္ႏွာလိုက္မႈေတြ မဟာဖို၀ါဒရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာ ပိုျပီးအထင္ေသးမႈေတြ အမ်ိဳးသမီးက တိုင္ၾကားသည့္အခါ အေရးယူမႈေတြ မရွိဘဲနဲ႕ တရားဥပေဒခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ က်ားမ မေရြး ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ေပးတ့ဲစနစ္ကို ထူေထာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။
 
လက္ရွိတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သည့္ ကိုးထပ္ၾကီးဘုရား အမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး က်ဴးလြန္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တုိင္ၾကားထားသည့္တိုင္ တရားစီရင္သည့္ အဆင့္မေရာက္ရွိေသးဘဲ က်ဴးလြန္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမွန္တရားသည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ယင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးေစလိုေၾကာင္း က်ဴးလြန္ခံရသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကိုယ္စား ဒိန္းပိုပိုေဒါင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းရာတြင္ ေျပာသည္။
 
ဒိန္းပိုပိုေဒါင္းက “အားကိုးခ်င္တ့ဲ စိတ္တစ္ခုနဲ႕သြားခ့ဲတယ္။ အားကိုးခ်င္တ့ဲစိတ္နဲ႕ ေၾကာက္တ့ဲစိတ္ကို လႊမ္းမိုးသြားေတာ့ သူရဲ႕အယုံသြင္းတ့ဲ စိတ္နဲ႕ထိန္းခ်ဴပ္ခံရတ့ဲ အတြက္ က်ဴးလြန္ခံရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္တ့ဲ ကိစၥအတြက္ ေခါင္းငံု႔မခံႏုိင္သည့္အတြက္ မိန္းကေလးအမ်ားစုက ေျပာရတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အ့ဲဒီလို မွားေနသူေတြကို ဆက္ျပီး ေထာက္ခံေနမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံၾကီးက မလုံျခံဳေတာ့ပါဘူး။ အခု သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေတြကလည္း ဒီလိုေသးေသးေလးကေန စျဖစ္လာတာျဖစ္တယ္။ အ့ဲဒါေၾကာင့္ ဒီလိုကိစၥအားလုံးက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူပုဂၢိဳလ္ေတြ အေနနဲ႕ ထိထိေရာက္နဲ႕အျမန္ဆုံး အျဖဴအမဲ သဲကြဲတ့ဲအထိ အေရးယူ ေပးေစလိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
ကိုးထပ္ၾကီးဘုရားအမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဗဒင္ဆရာ ေအာင္ခ်စ္ပိုကို ကာယိေျႏၵပ်က္စီးရန္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း ႏွင့္ ႏွုတ္ျဖင့္က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မွုဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၉ တို႔ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အမွုဖြင့္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔အမႈဖြင့္ျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္ အေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန ေဖစ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔ ထပ္ထိတိုင္ တရား႐ုံးတင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳး မရွိဘဲ က်ဴးလြန္သည္ဆိုသူကို ရဲစခန္းမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေခၚယူစစ္ေဆး အာမခံေပးျခင္းမ်ားရွိျပီး အမႈဖြင့္ သည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား က်ဴးလြန္သည္ဆိုသူမွ တရားျပန္လည္စြဲဆိုခြင့္မ်ား ေပးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဆိုသည္။
 
ယင္းအမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ကိုးထပ္ၾကီးဘုရား သာသနာပရ၀ဏ္ နယ္ေျမအတြင္း မဖြယ္မရာျပဴမႈအတြက္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး သူရဦးေအာင္ကို ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာျပဳက်င့္ ခံရသည့္အေပၚ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္သည့္အေပၚ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ တို႔အား တုိင္ၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment