သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမႈိက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ပလတ္ စတစ္ အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးတုိ႔ကုိ ရန္ကုန္မွ စတင္လုိဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမႈိက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ပလတ္ စတစ္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်သည့္ Project တစ္ခုေရးဆြဲၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္လိုေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ သာေကတၿမိဳ႕၊တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ UN,NGO, INGO တို႔မွ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသို႕ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
"ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားေနရာတြင္ အျခားေသာ အိတ္မ်ိဳးအစားထိုးႏိုင္ရန္ Project ႀကီး တစ္ခုလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စီမံခ်က္တစ္ခု ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ ကို က်ေနာ္တုိ႔ တက္လွမ္းခ်င္ပါတယ္။ ဒီတက္လွမ္းခ်င္တဲ့အတြက္ UN ရယ္၊ NGO, INGO ေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ Project တစ္ခု ေရးဆြဲၿပီး လက္ ေတြ႕ ပါတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုကို ရန္ကုန္က ေနၿပီးေတာ့ စတင္ခ်င္ပါတယ္" ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
 
ပလတ္စတစ္မွတျခား အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ ရန္ ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ေနရာတြင္ အစားထိုးသည့္ အိတ္မ်ားကို သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အေနႏွင့္ လိုလားသည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အမႈိက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မသိ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာသည္။
 
"ယခင္တုန္းက NGO ေတြ INGO ေတြ လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ဆိုတာက အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္၊ NGO, INGO ေတြ လာေရာက္လႈပ္ရွားတယ္ ဆိုရင္ပဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ ပတ္သက္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္နဲ႔ ကာလ အေတာ္ၾကာၾကာ က်ေနာ္တို႔က ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုကို က်ေနာ္တုိ႔ အသိပညာေပးမႈ လုပ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အမႈိက္ကို ခြဲျခားပစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနထက္ အမႈိက္ကို ပစ္တတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔က စရမွာပါ။ ခြဲပစ္ပါဆိုတဲ့ အဆင့္က တစ္ဆင့္ မွာ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ေသးပါဘူး။ အမိႈက္ကို ပံုးထဲကို သြားပစ္ပါ။ အမႈိက္ကို ပစ္ႏိုင္တဲ့ ပံုးေတြကိုလည္း လက္လွမ္းမီတဲ့ ေနရာမွာထားေပးပါဆိုတဲ့ အေျခအေနကို က်ေနာ္တုိ႔စပါတယ္" ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။
 
ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ သံတိုင္ေလးမ်ားေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္ အိတ္စြတ္ၿပီး အမႈိက္ပံုးေလးမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ စရိတ္လည္း သက္သာေၾကာင္း၊ အမိႈက္ကိုမည္သို႔သိမ္း ဆည္းၿပီး ျပန္လည္စြန္႔ပစ္မည္ကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 
"ဘာေၾကာင့္ဆို ပလတ္စတစ္က ေျမႀကီးထဲကို တူးထည့္ေသာ္ျငားလည္း ပ်က္စီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္၊ ဒီဖ်က္ဆီး ပစ္လိုက္ျခင္းဟာလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲနဲ႔ ဒီဟာကို ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ က်ေနာ္တို႔လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒါ ခုနက က်ေနာ္ေဆြးေႏြး ေနရျခင္းကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ တို႔ ဒီမွာ အမႈိက္ကို မီး႐ိႈ႕တဲ့စနစ္တစ္ခုကို လုပ္ဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ မွာ တင္ဒါေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းပညာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ပံုစံအရေသာ္လည္းေကာင္း အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ ဒီအေျခအေနေတြကို ျပန္ၿပီးေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကို သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ေတြနဲ႔ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
 
ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ ေရာင္းေနသည့္ ဆိုင္မ်ားအား အစားထိုးအိတ္မ်ားကို ေပးလိုေၾကာင္း ယင္းသို႔ အစားထိုးပစၥည္းမ်ား ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခြန္အတုပ္တိုးျမႇင့္ ေကာက္မည္ဆိုပါက ပလတ္စတစ္ လုပ္ငန္းကို လူမ်ားစြန္႔ပယ္ၿပီး ယင္းပလတ္စတစ္အစားထိုး လုပ္ငန္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 
"ဒါေပမဲ့ ဒီဘက္ကလုပ္ႏိုင္မယ့္ပစၥည္းကို အစားမထိုးႏိုင္ခင္မွာ၊ တစ္ဖက္ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ လက္ရွိ ျပည္သူလူထုေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနမႈကေနၿပီးေတာ့ အေနအထား တစ္ခုေပါ့၊ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္သြားတဲ့ အေျခအေနမျဖစ္ဖို႔ အတြက္ တျဖည္းျဖည္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ဒီပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္က ဒီေန႔ကေန စၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ရမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈကို က်ေနာ္တို႔ လုပ္ရပါမယ္။ ဒီကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကို စိမ္းလန္းတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီကိစၥရပ္ေတြမွာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ကိစၥရပ္ေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ျပည္သူလူထုက အသိတစ္ခု ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ဖို႔အတြက္ သတင္းမီဒီယာေတြ အမ်ားႀကီးစြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္လို႔ပါ" ဟ ုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment