ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တြင္ ဆရာဆရာမ လိုအပ္ခ်က္အင္အား ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ တစ္ႏွစ္ ၁၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သုံးႏွစ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဆရာဆရာမ လိုအပ္ခ်က္အင္အား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ တစ္ႏွစ္ကို ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သုံးႏွစ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု
ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ နန္းယြန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝမ္းလွက နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မရွိသျဖင့္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လုံေလာက္စြာ ခန္႔ထား၍ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ရာထူးတိုးမ်ားအား ေက်ာင္းမဖြင့္မီ အၿပီးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာဆရာမမ်ား အားလုံး ဖြဲ႔စည္းပုံ အျပည့္ ခန္႔ထားေရးသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ခန္႔ထား ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 
ထို႕အတူ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကိုလည္း ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ပညာေရးအရည္အေသြး ျမင့္မားေရးတြင္ ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ အထူး အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ဆရာဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ၿပီးမွ ခန္႔ထားေပးရန္ စီစဥ္သည့္ အတြက္ ေန႔စားလေပး ဆရာမ်ားကို ထပ္မံခန္႔ထားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment