ေနျပည္ေတာ္တြင္ Comprehensive University တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာသင္ယူေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အတတ္ပညာေပါင္းစုံ၊ ပညာရပ္ေပါင္းစုံ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေပါင္းစုံ၊ အစရွိသျဖင့္ ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုက္ညီျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည့္ Comprehensive University တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ေျပာ သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဓႏုျဖဴ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္လွက ေနျပည္ေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုကို ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္ အားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
Comprehensive University ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေကာင္းမြန္မႈ၊ ေျမေနရာအေျခအေနေပးမႈ အစရွိသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ေနရာရရွိမႈတို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။
 
ေျမေနရာသတ္မွတ္ၿပီးလၽွင္ တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေရး လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြကို တြက္ခ်က္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တကၠသိုလ္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ပံုစာ - Henan University
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment