အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕ၾကား နားလည္မႈ ကြဲလြဲေနသည္ဟု KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူတူးေစးဖိုးေျပာၾကား

အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေပၚ နားလည္ထားသည့္ နားလည္မႈတြင္ အစိုးရနွင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔ တူညီမႈ မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္ဟု ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာမႈတူးေစးဖိုး က ေျပာၾကားသည္။
 
ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေစးဖိုးက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
`အစည္းအေ၀းေခၚယူရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဦးတည္ျပီး ျပင္ဆင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ EAOs ေတြ နားလည္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေတြ အေပၚ နားလည္းထားတဲ့ နားလည္မႈနဲ႔ အစိုးရဘက္က နားလည္ထားတာေတြ မတူညီဘူးဆိုတာကိ္ု ႐ုတ္တရက္ ေတြ႕ရွိလိုက္ရလို႔ ဒါေတြကို အျမန္ဆံုးေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကား တိုင္ပင္ညွိႏွိုင္းနိုင္ဖို႔ ေခၚယူတဲ့ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ပါတယ္´ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။
 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) က ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ားထားထားသည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲး (အၾကိဳ) ေဆြးေႏြးပြဲ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ RCSS သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လင္းေခးျမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ယာယီေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။
 
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း နိုင္ငံေရးျပသ၁နာ၏ အျမင့္ဆံုးေသာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ျပီး အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ၾကေသာ အေတြအၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ မယံုၾကည္မႈမ်ား၊ သံသယစိတ္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အဓိက Stakeholders မ်ားၾကား အျမစ္တြယ္ေနၾကမွာ ျငင္းမရသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။
 
`ဒီဟာေတြဟာ အခု နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္လာတဲ့အခါမွာ လာျပီးပြတ္တိုက္မႈ ျဖစ္လာရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြအေပၚ နားလည္မႈ တူညီျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ရဲ႕ မူတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုညွိႏွိုင္း အေျဖရွာျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံကေန အေျဖရွာဖို႔ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္´ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။
 
ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၊ နုိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment