ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ မီးလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနဟု ဆုိ

ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ မီးလင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ပုဏၰားကၽြန္း - ရေသ့ေတာင္ - ဘူးသီးေတာင္ - ေမာင္ေတာ ၆၆ ေကဗီြ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သန္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ၂၃၀ / ၆၆ / ၁၁ ေကဗီြ ပုဏၰားကၽြန္း ဓာတ္အားခြဲရုံမွ တစ္ဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ျမိဳ ့နယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားသို ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓာတ္အား စနစ္မွ ဓာတ္အားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀၃၅၅ ဒသမ ၃၆ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္လ်က ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ပုဏၰားကၽြန္း - ရေသ့ေတာင္ - ဘူးသီးေတာင္ - ေမာင္ေတာ ၆၆ ေကဗီြ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ ေဆာက္ ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳျပီးေငြ က်ပ္သန္း ၄၀၅၀ ရရွိထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က မီဒီယာမ်ားသို႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
၂၀၁၈ ႏွစ္အကုန္တြင္ ရခိုင္ျပည္တယ္ တစ္ခုလုံး မီးလင္းေရးအတြက္ ၆၆ / ၁၁ ေကဗီြ၊ ၂၀ အမ္ဗြီေအ ပုဏၰားကၽြန္း ဓာတ္အား ခြဲရုံ တိုးခ်ဲ ့ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန ့မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီးခဲ့သည္။
 
ပုဏၰားကၽြန္း ဓာတ္အားခြဲရုံမွာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန ့တြင္ ဓာတ္အား ပို ့လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၊ ရေသ့ေတာင္ ဓာတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္ျခင္းကိုမူ ၂၀၁၈ မတ္လအကုန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ ဓာတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၈ ဇြန္လအကုန္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ေမာင္ေတာ ဓာတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ အကုန္တြင္လည္း ေကာင္း ျပီးစီးေအာင္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ေန ့မွ စတင္သည့္ ၆၆ ေကဗီြ ပုဏၰားကၽြန္း - ရေသ့ေတာင္ ဓာတ္အားလိုင္း ၂၂ ဒသမ ၆ မိုင္ တည္ ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ ယေန ့အထိ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့၊ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ရေသ့ေတာင္ ဓာတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္မႈမွာ ၃၃ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ေန ့မွ စတင္သည့္ ရေသ့ေတာင္ - ဘူးသီးေတာင္ ဓာတ္အားလိုင္း ၃၃ ဒသမ ၅ မိုင္ တည္ေဆာက္ မႈမွာ ၈ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန ့တြင္ စတင္သည့္ ဘူးသီးေတာင္ ဓာတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္မႈမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့ အသီးသီး ျပီးစီးျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဌးေအာင္က မီဒီယာမ်ားသို႕ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment