အာရွအႀကီးဆံုး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေဆးသိပၸံပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း က်င္းပမည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးသိပၸံပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ အသည္းေရာဂါညီလာခံကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိဗုိတယ္ဟုိတယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
အဆုိပါ ေဆးသိပၸံပညာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ အစာအိမ္၊ အူလမ္းေၾကာင္း ကမၻာ့အဆင့္ရွိ ပါရဂူ ၁၆ ဦး၊ အသည္းေရာဂါ သိပၸံပညာရွင္ ကမၻာ့ထိပ္သီးပါရဂူ ၃၄ ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။
 
ယခုက်င္းပမည့္ အာရွအႀကီးဆံုး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေဆးသိပၸံ ပညာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲႀကီးကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ အစာအိမ္၊ အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အသည္းေရာဂါ အဖြဲ႕ႀကီးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ဆရာဝန္မ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားေစရန္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ေဆးပညာ ေပးျခင္းမ်ား၊ ေဆးႏွင့္ဆုိင္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ားကုိ နယ္လွည့္ကုသေပးရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ေဆးသိပၸံပညာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးတြင္ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားၿပီး ယင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပည္တြင္း ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဝါသနာပါေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးစာရင္းေပး သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment