မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးအား ရာထူးမွထပ္မံႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးအား ရာထူးမွ ထပ္မံႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔အမွတ္၊ ၃/၂၀၁၈ ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ကာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကုိ ရာထူးမွ ထပ္မံ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အဆုိပါ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစုိးျမင့္ႏွင့္ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္တုိ႔ကုိ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
Credit - Myanmar President Office
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment