အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၂၈ဝဝ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို တားဆီး စစ္ေဆး အေရးယူလ်က္ရွိရာ တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ခြင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္း တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၂၈ဝဝ ေက်ာ္အား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ေလဆိပ္ကုန္ေလွာင္႐ုံ၊ ဆိပ္ကမ္း မ်ား၊ အထူးကင္း၊ ေရပူ စစ္ေဆးေရး စခန္း ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးတို႔တြင္ စုစုေပါင္း တားဆီးမႈ ၃၈၈ မႈမွ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၂၈၂၄ ဒသမ ၇ဝ၁ သန္းခန္႔အား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
 
အဆိုပါ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့မႈမ်ားတြင္ ထူးျခား ဖမ္းဆီးမႈအေနျဖင့္ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေဝါၿမိဳ႕ လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ Nissan Condor Truck ယာဥ္ တစ္စီးကို တားဆီးစစ္ေဆးခဲ့ရာ ယာဥ္ေပၚ၌ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထား တစ္စုံတစ္ရာ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ၈၅ မ်ဳိးႏွင့္ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္တစ္စီး အပါအဝင္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၈၆ ဒသမ ၄၃ဝ သန္းခန္႔အား ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment