ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ လွဴဒါန္းသည့္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁ သိန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ားအား AHA Center မွတစ္ဆင့္ လူကယ္ျပန္သို႔ လွဴဒါန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ လွဴဒါန္းသည့္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁ သိန္း (ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀) တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်သည္ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ားအား AHA Center မွတစ္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန သို႔ ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္)တြင္ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းေပးအပ္ခ့ဲသည္။
 
အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ အခမ္းအနားအား ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည္။
 
ယေန႔တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ လွဴဒါန္းသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ စင္ကာပူေဒၚလာ တစ္သိန္း တန္ဖိုးရွိသည့္ မီးဖိုးေခ်ာင္သုံးပစၥည္း ယူနစ္ ၃၈၀၀ အား AHA Center မွတစ္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါ လွဴဒါန္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ ပစၥည္းလက္ခံရရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔႔ ခ်က္ခ်င္း ပို႔ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေဒသခံႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းကာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စသည့္ တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ေဒါက္တာကိုကိုႏုိင္က “ဒီလွဴဒါန္း ပစၥည္းေတြကို သိုေလွာင္႐ုံမွာ ဂိုေဒါင္႐ုံမွာ ႏွစ္ကာလၾကာေအာင္ မထားပါဘူး။ ခ်က္ခ်င္းလွဴဒါန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ယင္းကဆက္လက္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲျပီး ဒုကၡေရာက္သူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ က်ားမခြဲျခားျခင္းက့ဲသို႔ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမွ် မရွိဘဲ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား၊ အျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ဆက္လက္ျပီး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ပါ၀င္ေပးၾကရန္ ေဒါက္တာကိုကိုႏုိင္က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment