ရန္ကုန္တိုင္းမွ အပ္ႏွံသည့္ ယာဥ္ကိုသာလွ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းပါမစ္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ စတင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန

ယာဥ္အို/ယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံသည့္ အစားထိုး တင္သြင္းသည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ အပ္ႏွံသည့္ ယာဥ္ကိုသာလွ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းပါမစ္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ စတင္ၿပီးစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္က ''နယ္အရည္က်ိဳ ကားမ်ားအား ရန္ကုန္လိပ္စာျဖင့္ စလစ္ထုတ္ေပး ေနပါေသာေျကာင့္ မလိုအပ္ဘဲ နယ္ကားမ်ား ရန္ကုန္သို႕ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ကိစၥအား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွကို သိရိွလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းသို႔ လိပ္စာေျပာင္း(နယ္ဝင္) ေလွ်ာက္ထားလာပါက ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လိပ္စာေျပာင္း (နယ္ဝင္)သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအား လိပ္စာပါေနရာတြင္ ကားပါကင္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိမွသာ နယ္ဝင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ ၁.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းထားသည္။
 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားယာဥ္အို/ယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း လိပ္စာျဖင့္ စလစ္ထုတ္ယူေနတဲ့ အခ်္ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ေမးခြန္းရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ SKD စနစ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ သီးျခားကန္႔သတ္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment