ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေရး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာပါက ဘိန္းအစားထိုး လူမႈဘ၀ ျမွင့္တင္ေရး နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခု ေပၚထြက္လာမည္

ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေရး ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလာပါက ေတာင္သူ အက်ိဳးစီးပြား ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဘိန္းအစားထိုး လူမႈဘ၀ ျမွင့္တင္ေရး နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခု ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲေအာင္က ေနျပည္ေတာ္ Kempinski Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဘိန္းအစားထိုး ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Malongo ေကာ္ဖီကုမၸဏီတို ့ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို မွီခိုျခင္း မရွိေစျခင္းျဖင့္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း အတြင္း မူးယစ္ေဆး ျပသနာမ်ား မတည္ျငိမ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ျပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်လာကာ ယခုကဲ့သို႕ အစားထိုး ဖြံ ့ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမ်ားရုံသာမက ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးကိုပါ အက်ိဳးရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။
 
ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုပုံး၊ ရြာငံ၊ လိြဳင္လင္ ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူ တစ္ေထာင္ခန္ ့တို့ ့ ပါ၀င္ေသာ Green Gold ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူ သမ၀ါယမ အသင္းက ေကာ္ဖီစိုက္ခင္း ၃၃၆ ဟက္တာမွ ထြက္ရွိမည့္ ေကာ္ဖီမ်ားကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Malongo ကုမၸဏီထံ တစ္ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီး ငါးႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေရာင္းခ်ရန္ MoU ေရးထိုးၾကရာ စာခ်ဳပ္အရ Malongo ကုမၸဏီသည္၂၀၁၇ - ၁၈ တြင္ ၃၈ တန္၊ ၂၀၁၈ - ၁၉ တြင္ ၁၄၁ တန္၊ ၂၀၁၉ - ၂၀ တြင္ ၃၀၉ တန္၊ ၂၀၂၀ - ၂၁ တြင္ ၄၄၂ တန္ႏွင့္ ၂၀၂၁ - ၂၂ တြင္ ၅၅၃ တန္တို ့ကို တစ္ေပါင္လွ်င္ ၾကမ္းခင္းေစ်း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ေဒၚလာ ႏႈန္း ျဖင့္ ၀ယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဘိန္းအစားထိုး ေကာ္ဖီမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမွဳဘဝမ်ားကို UNODC မွစစ္တမ္းမ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးစဥ္က ေတာင္သူမ်ား၏ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ယခုတန္းျမင့္ေကာ္ဖီမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္း ေဒၚလာႏွစ္ေထာင္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရရွိရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းUNODC မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ Mr.Jeremy Douglas က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ MoU ေရးထိုးပြဲသို ့ ဆက္စပ္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ UNODC ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Malongo ေကာ္ဖီ ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ Green Gold ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူ သမ၀ါယမအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မူးယစ္ဗဟို အဖြဲ ့၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment