မုန္႕ဖတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားအား ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး

အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) သည္ မုန္႕ဖတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားအား ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုန္႔ဘုရင္ မုန္႔ဖတ္လုပ္ငန္းအား ေရြ႕လ်ားဓါတ္ခြဲ ယာဥ္ျဖင့္ မုန္႔ဖတ္မ်ားတြင္ Formalin သံုးစြဲျခင္း ရွိ/မရွိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ သံုးစြဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ထို႕အတူ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ကလည္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ ကဲေရး ဦးစီးဌာနခြဲ-ရန္ကုန္မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီ (ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာ၊ ေထြအုပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စည္ပင္)မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္အတူ လွည္းကူးၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕ေပၚရွိေဆးဆိုင္ (၈)ဆိုင္ကို ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးကာ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေဆးဆိုင္လိုင္စင္ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ စပ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္မရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ား (လိုင္းေဆး)ေရာင္းခ်ေနျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ရက္လြန္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈ ရွိ/မရွိ၊ ေဆးဝါးမ်ားကို စနစ္တက် ထားသိုေရာင္းခ်ေနမႈ ရွိ/မရွိ တို႔ကိုစစ္ေဆး၍ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးဝါးေရာင္းခ်မႈ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ(Good Pharmacy Practice)ေရာင္းခ်ရန္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္မရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ား (လိုင္းေဆးမ်ား) ေရာင္းခ်ေသာ ေဆးဆိုင္မ်ားကို ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment