ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမူျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း ေလးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသၾကီးရွိ စာသင္ေက်ာင္း ေလးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠဌတို႔ သေဘာတူ လက္ မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။
 
အဆိုပါ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပ့ံမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အသီးသီး လက္မွတ္ေရးထိုး ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စာသင္ေက်ာင္း ေလးေက်ာင္း အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၃၁,၀၉၈ အား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအသီးသီး၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အလိုက္ ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးပါက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သား (၅,၁၇၃) ဦးတို႔ အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားမွာ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လုံအမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ လိြဳင္လင္ျမိဳ႕နယ္၊ ပင္လုံအမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အလားတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းဂြေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ဝေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေဆာက္လုပ္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။
 
ဓာတ္ပုံ-ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံး
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment