မႏၱေလးမွ မူဆယ္သုိ႔ တင္ပုိ႔မည့္ တရားမ၀င္ အမဲသားေျခာက္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ မည့္ယာဥ္ မ်ားအား ေရပူအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရး စခန္း ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ မူဆယ္ သုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ တစ္စီးေပၚတြင္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ တင္ျပ ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အမဲသားေျခာက္ ပိႆာ ၁၆၅ဝ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔အား စစ္ေဆးေတြ႕ရိွ၍ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္း တုိ႔မွ တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေရပူ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ေလးမႈ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃၃ ဒသမ ဝ၉၁ သန္းခန္႔၊ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈငါးမႈ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၈ ဒသမ ၉ဝ၃ သန္းခန္႔ စုစုေပါင္း တားဆီးမႈ ကိုးမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၄၁ ဒသမ ၉၉၄ သန္းခန္႔ အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္း ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔ကို ဌာန ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ မတ္ ၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ မႏၲေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၈၉၇ စီး၊ သြင္းကုန္ အစီး ၉၅ဝ၊ ရန္ကုန္-ျမဝတီ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈ ယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၄၅ စီး၊ သြင္းကုန္ ၁၂၇ စီး ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment