ေမာင္ေတာေဒသခံတုိ႔အတြက္ နတလမွ ေက်းရြာသစ္ေလးရြာ တည္ေဆာက္ေပးမည္

ေမာင္ေတာေဒသခံတုိ႔အတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ေက်းရြာ သစ္ေလးရြာ တည္ေဆာက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
ေဒသခံတုိင္းရင္းသား တုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမင့္မားေစရန္အတြက္ အဆုိပါ ေက်းရြာသစ္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ မႈျဖစ္ စဥ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္း ခုံတိုင္(ၿမိဳ) ေက်းရြာသစ္ကို နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနက လတ္တေလာ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေပး လ်က္ရွိသည္။
 
ခုံတိုင္(ၿမိဳ) ေက်းရြာသစ္ကို ေမယုေတာင္ေၾကာမွ တစ္မိုင္ ခြဲခန္႔ေဝး ကြာေသာ ယခင္ခုံတိုင္(ၿမိဳ) ေက်းရြာေဟာင္းအား လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာ ေမာင္ေတာ- က်ီးကန္းျပင္- ေတာင္ၿပိဳ ကားလမ္းေဘးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခ စုစုေပါင္း ၄၈ အိမ္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အုတ္စီ တစ္ထပ္တိုက္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ကာ ေရခ်ိဳခန္း၊ အိမ္သာမွအစ ပါဝင္မည္ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါ အိမ္သစ္တစ္လုံးအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က် ေငြက်ပ္ သိန္း ၇ဝ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ခုံတိုင္(ၿမိဳ)ေက်းရြာသစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မဂၤလာ ပႏၷက္တင္ေပးခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ စုေပါင္းခန္းမ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပး ခန္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ေစ်းစသည္ျဖင့္ က႑စုံပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာမပ်က္ ယဥ္ေက်းမႈျပကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ဝါးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား အိမ္တစ္လုံး ကိုလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ လတ္တေလာ တည္ေဆာက္ေပးေန ေသာ ခုံတိုင္(ၿမိဳ) ေက်းရြာသစ္ႏွင့္အတူ ေက်ာက္ပႏၲဳ ၊ နံ႔ရာကိုင္း ေက်းရြာသစ္ သုံးရြာအျပင္ ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးတုန္ေက်းရြာ သစ္ ကိုလည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာသစ္ တစ္ရြာ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃၂၅ သိန္း စီ လ်ာထားကာ ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္၍ အိမ္ရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ ေပးေသာ ေက်းရြာသစ္ ၃၉ ရြာရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment