စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြ လ်ာထားခန္႔မွန္း ဘတ္ဂ်က္ထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းမဟုတ္ဟု ဆုိ

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံ ေငြသည္ မူလ လ်ာထား ခန္ ့မွန္း ဘတ္ဂ်က္ ထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ေနရျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ၂ ဒႆမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေက်ာ္လြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ပို ့ကုန္ သြင္းကုန္ ယာဥ္စစ္ကြင္း ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရက ယြမ္ သိန္းတစ္ရာဖိုး အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စာရင္းသေဘာ အရ ေငြလုံးေငြရင္း Budget စာရင္း ၀င္ေစရန္ ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ေငြ ႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္ ယြမ္သန္း တစ္ရာ (က်ပ္ ၁၉၅၀ သန္း) ထည့္သြင္း လ်ာထားခဲ့ရ၍ မူလခန္ ့မွန္းေျခ ပမာဏ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေတာင္းခံသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ဆိုသည္။
 
“ေဖာ္ျပပါ ျပည္ပ အကူအညီ ေငြ က်ပ္ သန္း ၁၉၅၀ ကို ခ်န္လွပ္ တြက္ခ်က္မယ္ဆိုရင္ ျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြက ၃၈၆ ဒသမ ၇၀၂ သန္းသာ ျဖစ္ျပီး ၀န္ၾကီးဌာန တစ္ခုလုံးရဲ့ မူလ ခြဲေ၀ ခ်ထားေငြရဲ့ ၂ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေက်ာ္လြန္တာကို ေတြ႕ရပါမယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရွင္းျပခဲ့သည္။
 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံသည့္ ေငြမ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေမာင္ေတာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း လုံျခဳံေရးအတြက္ အုတ္တံတိုင္း ကာရံျခင္း၊ လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္း အုတ္တံတိုင္း ကာရံျခင္း တို ့အတြက္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment