ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီ ျဖစ္ဟုဆို

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သမာသမတ္က်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ဖိုရမ္အၿပီး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
 
ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္႐ွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔သာ အခ်ိန္ရေတာ့ေၾကာင္း၊ စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ”အခုဆိုရင္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာဆိုေတာ့ တကယ္ တမ္း ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ အခုက တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ အခ်ိန္႐ွိေတာ့တယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ အခ်ိန္မ႐ွိေတာ့ ဘူး ေျပာလို႔ရတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕အခ်က္ ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္က ျပဳျပင္လို႔ရတဲ့ အခ်က္ေတြ႐ွိသလို လႊတ္ေတာ္က ပါဝင္မႈေတြလည္း လိုတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment