ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ရံပံုေငြအတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးက က်ပ္ေငြ သိန္း(၁၀၀၀) မတည္ လွူဒါန္းထားျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္မည့္ ဌာနမ်ားကို ေၾကညာေပးထား

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္၂၅ မွစတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမြတ္စလင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည့္
ျပည္သူမ်ားကို ကူညီလွဴဒါန္းႏိုင္မည့္ဌာနမ်ားကို သီတဂူသာသနာျပဳအဖဲြ ့က ေၾကညာေပးထားသည္။ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးမွာ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ရံပံုေငြအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္း(၁၀၀၀) မတည္ လွူဒါန္းေပးထားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသူ အမ်ားျပည္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းႏိုင္မည့္ဌာနမ်ားကို ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူမိ်ဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ဒုကၡသည္မ်ား အားလံုးကို ကူညီေန
************* ************
သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ သီတဂူသာသနာျပုအဖဲြ႔သည္ လူမိ်ဳးမေရြး ဘာသာမေရြးဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးကို အခ်ိန္မေရြးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေထာက္ပံ့မွု ့ေပးေနျပီး ၂၀၀၈ ခုွုနွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကာလက ကဲ့သို႔ပင္ ယခု ရခိုင္အေရးကိစၥတြင္လည္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။ လွဴဒါန္းလိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အ၀တ္အထည္၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲနွင့္ ငါးေျခာက္၊ အိမ္မိုးသြပ္၊ နို႔ဆီ၊ ငါးေသတၱာ၊ ေခါက္ဆဲြေျခာက္နွင့္အလွဴေငြမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာဌာနမ်ားသို ့ လွဴဒါန္းနိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ ဌာနမ်ား
*************
၁။ သီတဂူ၀ိပႆနာအကယ္ဒမီ ဌာနခု်ပ္
ေဒါက္တာသုႏၵရ ဖုန္း -၀၉ ၄၃၄၃၂၅၀၀
၂။သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ စစ္ကိုင္း ဌာနခ်ဳပ္
ဦးေကာ၀ိဒ (အုပ္ခ်ဳေရးမွဴး) ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၂၀၃၂၂
၃။သီတဂူ အာယုဒါနေဆးရံုေတာ္ စစ္ကိုင္း ဌာနခု်ပ္
၄။ေဒါက္တာေသ႒ိလ(အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး) ဖုန္း- ၀၉ ၂၅၉၁၄၇၄၄၆
၅။ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္
ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒသိရီ ဖုန္း- ၀၉ ၄၅ ၇၇၇ ၁၃၁၃
၆။ သီတဂူသာသနာျပုအဖဲြ႔ရံုးအဖဲြ႔ ဦးေက်ာ္ရိွန္ ဖုန္း- ၀၉ ၄၀၀၅၁၀၃၃၃
၇။ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ မႏၱေလး ဌာနခ်ဳပ္
ေဒါက္တာေ၀ဠဳရိယဉာဏာလကၤာရ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး
၈။ သီတဂူေကတုမတီဗုဒၶတကၠသိုလ္ ေတာင္ငူ
အရွင္တိကၡသာရ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး

ျပည္ပနိုင္ငံအလွူခံဌာနမ်ား
***************
ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကသည့္ အလွူရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း စကၤာပူနိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံ ၊အဂၤလန္နိုင္ငံ ၊ဂ်ာမဏီနိုင္ငံႏွင့္အေမရိကန္နိုင္ငံမ်ားမွ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ ဌာနမ်ားသို့ ဆက္သြယ္
လွူဒါန္းနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးထားသည္။

၁။ စကၤာပူနိုင္ငံ
ဦးတင္ေမာင္၀င္း တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၀၆၅၉၃၈၆၆၈၄၀

၂။ ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံ
သီတဂူဦးပ႑ိစၥ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၀၈၂ ၁၀ ၄၀၄၅၇၀၀၂

၃။ အဂၤလန္နိုင္ငံ
သီတဂူ ဦးကိုကို တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၀၄၄ ၂၀၈၇၆၃၉၈၀၆

၄။ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ ( ကိုလံုးျမိဳ ့)
သီတဂူကိုသူရ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၀၄၉၁၅၂၁၃၂၃၇၈၁၃

၅။ အေမရိကန္နိုင္ငံ
သီတဂူဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္၊ ေအာ္စတင္၊ တက္ဆက္၊ သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္၊ စိန္ေပါလ္၊ မီနီဆိုးတား၊ သီတဂူသံဃ၀ိဟာရ၊ ဖေလာ္ရီဒါေက်ာင္းတိုက္၊ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးဆရာေတာ္မ်ားထံသို ့အသီးသီးဆက္သြယ္
လွူဒါန္းနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

သီးျခား အလွူခံထြက္ ေစလႊတ္ျခင္း မရိွ

***********
သီတဂူသာသနာျပဳအဖဲြ ့၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားကို
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ျပည္တြင္းျပည္ပ ေနရာဌာနမ်ားမွ အပ အျခားေနရာမ်ားသို ့
သီးျခား အလွူခံထြက္ျခင္း၊ ေစလႊတ္ျခင္း မရိွေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

လံႈ့ေဆာ္သူ အားလံုးကို ျပင္းထန္စြာ ရံႈ့ခ်
*********
သီတဂူသာသနာျပဳအဖဲြ ့၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ဒုကၡေရာက္၍ အားကိုးရာမဲ့ေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ကရုဏာ၏ဒႆန
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူမို်းေရး, ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ လံႈ့ေဆာ္သူအားလံုးကို ျပင္းထန္စြာ ရံႈ့ခ်ေၾကာင္း၊ ဆူပူေသာင္းက်န္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ့အားလံုးကို ျပင္းထန္စြာ ရံႈ့ခ်ေၾကာင္းလည္း ပါရွိခဲ့သည္။

(ပံု - စက္တင္ဘာ ၅ က ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ဝပ္ဆိုင္းမြန္း ျမန္မာေက်ာင္း သိမ္ပနက္႐ိုက္ပြဲအခမ္းအခမ္းအနားသိုႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျပီးေနာက္
ညေနပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းသို႔ ခ်မ္းသာေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိေတာ္မူေသာ
သီတဂူ ဆရာေတာ္ၾကီး )

Ref း သီတဂူသာသနာျပဳ အဖဲြ ့
သီတဂူစတား

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment