အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမၽွတမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးရရွိေရး၊ ကူညီေပးႏိုင္ဟု အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမၽွတမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးရရွိေရး၊ ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္း အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီ နာရိျႏၵရာမိုဒီ က စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေလ့က်င့္ေပးေရး အပါအ၀င္ က႑အမ်ားအျပားတြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား ကိုလက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဗီဇာေပးအပ္မႈ အစီအစဥ္ စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ကာ အိႏၵိယအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၄၀ ဦးကို လႊတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၊အထူးသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေသဆုံးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလုံးက အေျဖရွာေဖြႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေျမျပင္နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ေရးမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

လမ္းမႀကီးမ်ား၊ တံတားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ကုလားတန္စီမံကိန္း၊ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပလက္၀ ဆိပ္ခံတံတား စီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ယခုခ်ိန္တြင္ လမ္းတည္ ေဆာက္မႈကို စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘက္စုံပါ၀င္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အရ အဆင့္ျမင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ သုေတသန နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေနပါေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈနည္းပညာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနႏွင့္ ပညာေရးက႑တို႔သည္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment