ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းခြဲ (လိႈင္နယ္ေျမ ယခင္ RC-2)ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္

ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းခြဲ (လိႈင္နယ္ေျမ ယခင္ RC-2)ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ ့လူမႈေရး၀န္ၾကီး ဦးႏုိ္င္ငံလင္းက ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ “ယခင္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္ နယ္ေျမ RC-2) ယခုပညာေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲရွိ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေန မႈမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မြမ္းမံရန္အစီစဥ္ရွိ မရွိေမးျမန္း မႈကို ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းခြဲ (လိႈင္နယ္ေျမ ယခင္ RC-2)ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment