မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ HIV ေရာဂါ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ပြားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ အစိုးရေဆး႐ံု ေဆးခန္းေတြမွာ HIV ေရာဂါနဲ႔ ေဆးဝါးကုသ ခံယူေနသူ ၁၈၄၆ ဦး ရွိကာ အမ်ားဆံုးတြင္ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ားကေန ပိုမိုျဖစ္ပြားေနသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ခုခံက်/ကာလသား တိုက္ ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာမင္းသူက ေျပာသည္။
 
ျဖစ္ပြားသူမ်ားထဲတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄၁ဝ ခန္႔သာရွိၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၉၉ဝ ရွိကာ ႏွစ္ဆတိုးျမင့္တက္သြားကာ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္မွ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္အထိ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့၍ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲဆက္ဆံျခင္း မွ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိသလို ယခုႏွစ္အတြင္းမွ ကေလးသူငယ္ ၁ဝ၁ ဦးလည္း ေရာဂါကူးစက္ ခံေနရသည္ဟု အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာမင္းသူက ဆက္လက္ေျပာ သည္။
 
ယခုလက္ရွိ HIV ေဝဒနာရွင္မ်ားမွာ ယခင္ကလို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈက နည္းပါးေလ်ာ့က် လာေနခဲ့၍ ART ေဆးဝါးကိုလည္း ပံုမွန္ထုတ္ေပးေန သည့္အျပင္ နယ္ေဝးက လူနာမ်ားကိုလည္း မြန္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ လိုအပ္ေသာ ေသြးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ လူစည္ကားရာ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ကား ဂိတ္ႏွင့္ တျခားေနရာ အႏွံ႔တြင္လည္း ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ တြင္ HIV ေဝဒနာ ရွင္ လူနာအားလံုး၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေသြးစစ္ေဆးေပးၿပီး ART ေဆးဝါး ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ အျပင္ လာမည့္ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ လူထုကိုေျခာက္လွန္႔မႈ အႏၲရာယ္ကေန အဆံုးသတ္သြားရန္ ရည္မွန္းထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
Credit - MOI
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment