တိုင္းရင္းသာစာေပ သင္ၾကားမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္သူ ပညာေရးမွဴးကို နမ့္ခမ္းျပည္သူ ေထာင္ခ်ီဆႏၵျပ

တိုင္းရင္းသားစာေပ ယဥ္ေက်းမႈသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအေပၚ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သည့္ အေနျဖင့္ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မွ ေထာင္ခ်ီသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
 
ဆႏၵျပပြဲ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီၤက နမ့္ခမ္းျမိဳ႕ရွိ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္း႐ုံးေရွ႕မွ လူအင္အား ၅၀၀ ျဖင့္ စတင္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပါ၀င္လာသည့္အတြက္ လူအင္အား ေထာင္ခ်ီသြားေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရျခင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွ ႏို္င္ငံေတာ္က ခ်ီးျမွင့္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အလြဲသုံးစားမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မျပိဳကြဲေရးကို ရည္ရြယ္ျပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းျမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္းေစျခင္းမ်ား ရွိျပီး တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားသင္ၾကား ေပးသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အား ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေပးျခင္းမ်ား ရွိသည္။
 
နမ့္ခမ္းျမိဳ႕ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးရာတြင္ အျပည့္အ၀ မရရွိသည့္အတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း႐ုံးသို႔ လာေရာက္တိုင္ၾကားသျဖင့္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမွ ပညာေရးမွဴးအား အလြတ္သေဘာ၊ အလုပ္သေဘာျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ သြားေရာက္ညိဳႏိႈင္းေသာ္လည္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
နမ့္ခမ္းျမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းဒုဥကၠ႒ ဦးစိုင္းထြန္းေအးက “ရွမ္းတိုင္းရင္းသား စာေပပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမွာ ျပင္ပစာသင့္ၾကားတ့ဲ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကေန ခ်ီးျမွင့္ေငြေပးတယ္။ ခ်ီးျမွင့္ေငြေပးတ့ဲအထဲမွာ အျပည့္အ၀ မရရွိေတာ့ ညိဳႏိႈင္းေဆြးေႏြးတာ ဂိတ္ဆုံးသြားေတာ့ အခုလို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တ့ဲအဆင့္ ေရာက္လာတာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။
 
စိုင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment