မုိးေခါင္ေရရွားလြန္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ေနေရာင္ျခည္မွ ဓါတ္အားျဖင့္ ေလထဲမွ ေရေငြ႕ကုိ အသုံးျပဳၿပီး စုိက္ပ်ိဳးႏုိ္င္ရန္ စမ္းသပ္

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕ ပုိ႔ၾသဂတ္စတာ၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကႏၱာရရာသီဥတုေၾကာင့္ မုိးေခါင္သည့္ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ အပင္မ်ားသာ ရွင္သန္ႏုိင္သည္။ ေဒသအတြင္း မုိးေရခ်ိန္ နည္းပါးသျဖင့္ ေရခ်ဳိမွာ ရွားပါးအဖုိးတန္သည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ထုိျပသ၁နာကုိ ေျဖရွင္းရန္ Sundrop Farms ကုမၸဏီသည္ ေရခ်ဳိလုိအပ္ျခင္း မရွိသည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး မွန္လံုအိမ္ စုိက္ခင္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ အဒရီယန္ဆင္ကင္က “ဒါဟာ အလြန္ထူးျခားတဲ့ စီမံကိန္းပါ။ ပုိ႔ၾသဂတ္စတာမွာတင္ မဟုတ္ဘဲ ကမၻာမွာ ပထမဆံုးပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စုိက္ခင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေရခ်ဳိ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူအားလံုးကုိ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ေရငန္မွ ေရခ်ဳိခ်က္စက္႐ံုက ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

မွန္ခ်ပ္ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳထားသည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး စက္႐ံုက အပူစြမ္းအင္ ၃၉ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ စက္႐ံုက ခ်က္လုပ္သန္႔စင္ေပးသည့္ ေရခ်ဳိက ပုိ႔ၾသဂတ္စတာ ေဒသအတြက္ သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။

မစၥတာ ဆင္ကင္က “လံုး၀ ျပည့္စံုလုနီးပါး ေရကုိ ရပါတယ္။ ဆားေတြကုိ ဖယ္ထုတ္လုိက္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြ မပါေတာ့ဘဲ သန္႔စင္တဲ့ေရကုိရရွိၿပီး အပင္ေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အာဟာရေတြကုိလည္း ေပါင္းထည့္ႏုိင္ပါနယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္း ပူးတြဲေခါင္းေဆာင္ ၿမဳိ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ရိန္နာေ၀ၚလ္တာဘက္ကလည္း စီမံကိန္းအေပၚ အေကာင္းျမင္ထားသည္။ ယင္းက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ဘာေတြရွိတယ္။ ဘာေတြ မရွိဘူးဆုိတာ ေသခ်ာသံုးသပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကႏၱာရထဲမွာ သီးႏွံေတြစုိက္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူးလုိ႔ လူအမ်ားက ထင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စုိက္လုိ႔ရမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေသခ်ာစဥ္းစားသံုးသပ္မယ္ဆုိရင္ အေျဖရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိသျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တန္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ထုိသုိ႔ေသာ စက္႐ံုမ်ားက အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

KHTun

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment