ေရြးေကာက္ခံမ်ား အပါအ၀င္ ယခင္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည့္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား တာ၀န္မွအနားေပး

ယခင္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား တာ၀န္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကညာ စာအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၆ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း လက္မွတ္ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒအရ “ေကာ္မတီ၀င္၊ ခရိုင္ သို႕မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္ အထိျဖစ္သည္”ဟု ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္၍ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၆/၂၀၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ (၁) အရ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ယခင္အစိုးရဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား တာ၀န္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရမွ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ေကာ္မတီ၀င္ ၄ ဦးအား တာ၀န္မွ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားစာအား ေမလ ၁၇ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ လက္ခံရရွိသျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁၅ ဦးသည္ ယေန႔မွစ၍ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက)က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ ညေနပိုင္းက ေရးသားထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႕လည္း နည္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္) လက္မွတ္ျဖင့္ စာရြက္မ်ားသာ ေ၀ငွခဲ့သည္။ “လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီစာရြက္ေလး တစ္ရြက္ေဝလိုက္တာနဲ႔ ျပီးသြားျပီလို႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ဒါပာာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အထင္ေသး လိုက္တာပါပဲ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို နားမလည္တာပဲ လႊတ္ေတာ္ကို တိုင္ႀကားစာ ေ႐ာက္ထားပါတယ္ ။ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ တရားခံအျဖစ္ မခံပါဘူး။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာပါ” ဟုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမလ ၁၈ ရက္က ေရးသားထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပန္လည္က်င္းပေပးမည္ဟုလည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားထားေၾကာင္းလည္း ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ The Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment