မိေက်ာင္းကန္အေရး ဦးေဆာင္ ေတာင္းဆိုသူ ၁၃ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ေလးလစီ ခ်မွတ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ မိေက်ာင္းကန္ရပ္ကြက္တြင္ သိမ္း
ဆည္းခံေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေတာင္းဆိုသူ ၁၃ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈
ျဖင္႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေထာင္
ဒဏ္ေလးလစီ ခ်မွတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈအေပၚ မေက်နပ္၍ ေထာင္ဒဏ္သင္႔သူ ၁၃ ဦးႏွင္႔ ၀န္းရံ
သူမ်ားက ေက်ာက္တံတားတရား႐ံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဳ
လုပ္ခဲ႔သည္။ မိေက်ာင္းကန္မွ သိမ္းဆည္းခံ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ဆႏၵ
ထုတ္ေဖာ္သူ ၁၃ ဦးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပ
ေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ႐ံုးခ်ိန္း ၂၀ ေျမာက္တြင္ ေထာင္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိေက်ာင္း
ကန္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေရွ႕ေန ေဒၚသဇင္ေအးက ေျပာသည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အားနည္းေနေသးတယ္။ မိေက်ာင္းကန္ကိစၥနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူ ၁၃ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ေလးလစီ ခ်မွတ္လုိက္တာ
ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ မရွိေသးဘူး ေျပာရမွာပဲ။ အရင္လူေတြလည္း ဒီပုဒ္မနဲ႔
ခ်ေပမယ့္ ေထာင္ဒဏ္က်ေတာ့ တစ္လခ်မွတ္တာလည္း ရွိတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆႏၵ
ျပတဲ့ လူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ပုဒ္မခ်င္း အတူတူ ျဖစ္တာေတာင္ ေထာင္ခ်မွတ္
တာျခင္း မတူတာကေတာ့ လံုးဝမျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ေလးလစီ ခ်မွတ္ခံရသည့္အတြက္ လာေရာက္ဝန္းရံၾကသည္သူမ်ားႏွင့္
ယင္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ကာ ေထာင္ခ်ခံလုိက္ရသည့္ ၁၃ ဦးသည္
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က လမ္းေဘးတဲထုိးေနသည့္
အတြက္ ပုဒ္မ ၆၈ ျဖင့္ သိမ္ႀကီးေစ်းစည္ပင္သာယာ႐ံုး၌ ထပ္မံ၍ အမိန္႔ခ်မည္ ျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို စၿပီး လာဖမ္းတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက အရပ္သားဝတ္ေတြလည္းပါတယ္။
႐ိုက္ႏွက္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီလုိလုပ္တာဟာ တရားဥပေဒနဲ႔လည္း မညီညြတ္
ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေျမယာေတြကို ေထာင္ကထြက္ရင္လည္း ျပန္လည္ရရွိသည္
အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမွာပါ” ဟု ေထာင္ဒဏ္ ေလးလ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားထဲမွ ကို
ဝင္းကိုက ေျပာသည္။

မိေက်ာင္းကန္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမွေရွ႕ရွိ ပန္းၿခံေဘး
တြင္ ယာယီတဲမ်ားထုိး၍ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ မိေက်ာင္းကန္ေျမယာမ်ားကို ၁၉၉၁
ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရကသိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment