ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေရေတာမ်ား နည္းလာသည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေရငန္ဝင္ေရာက္ ဧရိယာ ပိုးတိုးလာျခင္းမ်ား ရွိေနဟု ဆုိ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေရေတာမ်ား နည္းလာသည့္ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေရငန္ဝင္ေရာက္ ဧရိယာ ပိုးတိုးလာျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္ ။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က Excel Treasure Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ ။

စိုက္ပ်ိဳးေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ၊ ေတာခုတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာမီးေလာင္ျခင္း ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ၊ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ဒီေရ ဝင္ေရာက္လာမႈကို တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားဆီသို႔ ေရငန္ ဝင္ေရာက္သည့္ ဧရိယာ တိုးျမင့္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။
ရခိုင္ေဒသရွိ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းမင္းထြန္းက " ေတာင္ေပၚေတာ ၊ ဒီေရေတာေတြ နည္းလာတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒသခံ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧရိယာေတြကို ေရငန္တိုးဝင္လာတာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္" ဟု ေျပာသည္ ။

ထို႔သို ဒီေရေတာ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရငန္ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားလာသည့္အတြက္ ဒီေရမ်ား တားဆီးႏိုင္သည့္ ဒီေရေတာ သစ္ပင္မ်ားျဖစ္သည့္ လမုပင္ စသည့္ ဒီေရေတာ ပင္မ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး အဆိုပါ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား စိတ္္ဝင္စားေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္ ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း က်ိႏၱလီၿမိဳ႕နယ္မွ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေအာင္မ်ိဳးႏိုင္က "ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွာ ေရခ်ိဳဧရိယာေတြကို ေရငန္ ဝင္ေရာက္မႈ အေျခအေနက တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးလာပါတယ္ ။ ဒီအတြက္ ေရခ်ိဳဧရိယာ ဆုံး႐ႈံးလာတယ္ ။ ေရခ်ိဳဧရိယာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္"  ဟု ေျပာသည္ ။

သတင္း - စိုင္းဟန္

The Ladies News Journal

Vote: 
No votes yet

Add new comment