မွားယြင္း ဗံုးႀကဲမႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ (MSF) ထံသို႔ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား ျပန္ေတာင္းပန္

အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားသည္ ေဆးကုသေရးအဖ႔ြဲ (MSF) ဥကၠ႒ျဖစ္သူအား လူေပါင္း ၂၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္ ဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အာဖဂန္နစၥတန္  Kunduz, ၿမိဳ႕ရွိ တာလီဘန္မ်ားကို ဗံုးႀကဲ တုိက္ခုိက္စဥ္တြင္ မွားယြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ လူေပါင္း  ၂၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းက့ဲသ႔ို မွားယြင္း တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရအဖ႔ြဲမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ သမၼတကိုလည္း ေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္ ။ MSF  အမည္ရွိ ေဆးကုသေရး အဖြဲ႔ကမူ အေမရိကန္၏ ေလေၾကာင္းမွ မွားယြင္း တိုက္ခုိက္မူမ်ားမွာ စစ္ရာဇာ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂ်ိဳစ္အာနက္စ္က “လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ဦးခ်င္း ေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမယ္ ၊ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းတပ္ဖ႔ြဲက မွားယြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံပါတယ္" ဟု ေျပာဆုိသည္ ။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေလေၾကာင္းမွ မွားယြင္း တုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား ၊ ေသဆံုးခ့ဲသူမ်ား ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္လည္ ေပးအပ္ဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂ်ိဳစ္အာနက္စ္က အရိပ္အျမြက္ ေျပာဆုိထားသည္ ။

MSF အမည္ရွိ ေဆးအဖ႔ြဲကမူ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေတာင္းပန္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိ ထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ အခ်က္လက္ ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္ (IHFFC)  ထံသ႔ို စံုစမ္း စစ္ေဆးေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။ MSF အဖြဲ႔ကမူ ၿမိဳ႔အတြင္းရွိ ေဆး႐ုံမွာ ထင္ရွားမႈရွိၿပီး မွားယြင္း တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ ။ ထ႔ိုအျပင္ ေနတိုးအဖ႔ြဲ ၊ အေမရိကန္ - အာဖဂန္နစၥတန္ ပူးတြဲအဖြဲ႔မ်ားအား ေဆး႐ံုကို မွားယြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းအတြက္ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အမိန႔္ေပးထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္ ။

သတင္း - ေဇာ္မင္းဦး

The Ladies News Journal

Vote: 
No votes yet

Add new comment