Tech News

Google Maps တြင္ အိႏိ္ၵယၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ အေျခအေနေဖာ္ျပ

ၿမဳိ႕ျပမ်ားတြင္ေနထုိင္ရျခင္း၏ အဆုိး၀ါးဆံုးအခ်က္တစ္ခုမွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေရး ႀကီးသည့္ ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ အိႏိ္ၵယသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈအဆုိး၀ါးဆံုး ႏုိင္ငံမ

ယူက်ဳက 60fps ဗီဒီယိုမ်ားအား မုိဘုိင္းမွ ၾကည့္ႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္

ယူက်ဳသည္ 60fps ဗီဒီယုိမ်ားအား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အြန္လုိင္းတုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္းတုိ႔အား ၀က္ဘ္ဗားရွင္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ အန္းဒ႐ိြဳက္ႏွင့္ iOS တုိ႔တြင္ပါ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ယူက်ဳ

Pages