ဥပေဒျကမ္းကို စိစစ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းေျကာင့္ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ကန့္ကြက္ေၾကာင္း တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီသည္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒျကမ္းကို စိစစ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းေျကာင့္ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ကန့္ကြက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ့ လွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးျကီးေဇာ္မင္းဦးက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအျကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူျကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေလ့လာ စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ အေပၚေဆြးေႏြးစဥ္ ယင္းသို႕ေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအျကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူျကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ့ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာသည္ ဖြဲ့စည္းပံုဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ပုဒ္မ ၄၃၅ တို့နွင့္ ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ မွ ၁၃၉ အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီသည္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒျကမ္းကို စိစစ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေျကာင့္ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ကန့္ကြက္ပါေျကာင္းနွင့္ ဥပေဒျပုလွြတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ပါ ျပ႒ဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျပီး ဥပေဒနွင့္အညီ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မႉးျကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္သည့္ ျပ႒ဌာန္းခ်က္ မရွိပါက ၄၅ ဦး ေကာ္မတီ ဖြဲ့စည္း လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မွန္သည္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ သို့ေသာ္ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္လိုပါက ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အခန္း (၁၂)တြင္ပါသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄ ၊ ၄၃၅ နွင့္ ၄၃၆ ျပ႒ဌာန္းခ်က္တို့နွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယဗိုလ္မႉးျကီး ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment