ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ လုပ္ငန္း ၆ ခုအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအပါဝင္ လုပ္ငန္း ၆ ခုအား ေကာ္မရွင္၏ (၁၇/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလႊာမ်ားမွ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း (၄)ခု၊ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (၁)ခု၊ ႏွင့္ IT Wholesale and Retail လုပ္ငန္း (၁)ခု စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း (၆)ခု တို႔အား ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထုိခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီး ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ (၁၇/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအား ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္း ႏွင့္ အဖြဲ႕ ဝင္ ၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment