တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး ဓာတ္မွန္ဌာနတြင္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဌာနႏွင့္ အျမန္ဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး ဓာတ္မွန္ဌာနတြင္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဌာနႏွင့္ အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းကစက္တင္ဘာ ၂၁ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ဇင္ဦးက တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုသည္ ကုတင္(၅၀)ဆံ့ ေဆးရံု ျဖစ္သည့္ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းအင္အား ျပည့္မီေရး၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္း အရည္အေသြးျပည့္မီေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး ဓာတ္မွတ္ဌာနတြင္ ဓာတ္မွန္စက္ အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာမွစတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဌာနႏွင့္ အျမန္ဆံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ X ray စက္က သံုးမရဘူးဆိုုရင္လည္း လဲလွယ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစား သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးႏိုင္ငံလင္းကေျပာသည္။
 
တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၌ ဓါတ္မွန္ဌာနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဓတ္မွန္စက္ 100- MA Xray အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါစက္မွာ မီးအား လံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ ဓတ္မွန္ရိုက္ရာတြင္ မၾကာခဏ စက္ပစၥည္း ပ်က္စီး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓတ္အား ျပည့္မီေရးအတြက္ ထရမ္စေဖာ္မာ 200-KVA ကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ထရမ္စေဖာ္မာအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနသို႔ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ၏ ၂၀.၃.၂၀၁၇ခုႏွစ ္ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ (၁၉၆) မ.န.က.သ/သ.သ/လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာမွ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားေပးရံုးသို႔ ဆက္လက္ တင္ျပထားရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိပါက အျမန္ဆံုး တပ္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 
တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုသည္ ကုတင္ (၅၀) ဆံ့ေဆးရံုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား ခြင့္ျပဳ (၈၉) ၊ ခန္႔ထား (၃၃) ဦး၊ လစ္လပ္ (၅၆) ဦးတို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွဴး(၁) ဦး ၊လက္ေထာက္ဆရာဝန္(၃)ဦး၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္(၁)ဦး၊ သူနာျပဳဆရာမ (၁၃)ဦး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ဓာတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္ ဝန္ထမ္း(၃)ဦးႏွင့္ ဓာတ္မွန္ကၽြမ္းက်င္ ဝန္ထမ္း(၁)ဦးတို႔ျဖင့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိျပည္ သူလူထုအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ၾကီးဦးႏိုင္ငံလင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment