ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်အုပ္စုဖဲြ႕ က်ဴးလြန္သူ လူဆုိး လူမုိက္မ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ ေျပး(၄)ေျပးမ်ားကုိ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ရွိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးထိေရာက္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏အစီအမံ
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္အရ ခုိး၊ ဆုိး ၊ လု ၊ ႏႈိက္မႈက်ဴးလြန္
တတ္သူ မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ
အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်အုပ္စုဖဲြ႕ က်ဴးလြန္သူ လူဆုိး လူမုိက္မ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊
ေျပး(၄)ေျပးမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အင္အားျပည့္ပိတ္ဆုိ႔ ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရွ႕ပိုင္း ခရိုင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ(၁)မႈ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ အရအေရးယူမႈ(၅)မႈတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခ့ဲၿပီး
အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ လသာ၊ ဆိပ္ကမ္း
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ(၉)မႈ၊
ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ အရအေရးယူမႈ(၁)မႈ၊ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္
အေရးယူမႈ(၃)မႈ၊စစ္ေျပး(၄)ဦး၊လက္နက္မ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(င) ျဖင့္
အေရးယူမႈ(၁)မႈ၊ေလာင္းကစားဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ(၁)မႈတို႔ကိုဖမ္းဆီး
အေရးယူခ့ဲသည္။
 
ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူ
မႈ(၁)မႈ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ အရအေရးယူမႈ(၂)မႈတို႔အား
အေရးယူခ့ဲၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ အင္းစိန္၊
မဂၤလာဒုံ၊ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ (၈)မႈ၊ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၈)မႈ၊ ရာဇ၀တ္
က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ အရအေရးယူမႈ(၁၀)မႈ၊ လက္နက္မ်ားအက္
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(င) ျဖင့္အေရးယူမႈ(၃)မႈ၊ ေလာင္းကစားဥပေဒျဖင့္အေရး
ယူမႈ(၁)မႈတို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိအေရးယူခ့ဲသည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ကုိအရွိန္ျမွင့္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေန ျပည္သူအေျချပဳ
ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ Community Based Policing စီမံခ်က္ကုိလည္း
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ
ကုိကုိးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွအပက်န္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ စီမံခ်က္
ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္လည္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
Credit - Yangon Police
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment