ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ပါ၀င္သင့္သည္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားေျပာ

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔၊ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႔ ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔တို႔ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အက်ိဳးေဆာင္ရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ပါ၀င္သင့္သည္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကသည္။
 
ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ City Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ DVB Debate အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀း၌ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကအင္အားစုမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္နိုင္သည့္ ရလဒ္ေကာင္မ်ား ထြက္ရန္ ပံ့ပိုးအက်ိဳးေဆာင္သည့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ မူမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၄င္းတို႔က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) မွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္သူ ပဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္က နိုင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ အက်ိဳးေဆာင္ရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ အစိုးရမွ ဦးေဆာင္၍ ေစ့စပ္ညွိႏွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဟု ဆိုသည္။
 
`ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္သံုးဖက္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တစ္ခါတေလက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိပ္တိုက္တိုးတာေတြရွိတယ္။ အဒီၾကရင္ ဒီလိုပဲ ငုတ္တုပ္ၾကီးပဲ ထိုင္ၾကည့္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ UPDJC မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတြ႕အၾကံဳအရ အဲဒါမ်ိဳးၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ၀င္ညွိေပးသင့္တယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကို ၀င္ညွိေပးသင့္တယ္။ အစိုးရက ဒီလိုပဲ ၾကားကေနထိုင္တယ္။ ဘာမွ ဦးေဆာင္မႈမေပးနိုင္ဘူး။ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတြ႔အၾကံဳျဖစ္တယ္` ဟု ပဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ယခုလိုေျပာၾကားျခင္းမွာ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ျပီး တိုင္ျပည္က သိရန္လိုေၾကာင္း၊ သို႔မွာသာ မိမိတို႔ အခက္အခဲမ်ားကို တိုင္းျပည္က ၀ိုင္းကူနုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
`အက်ိဳးေဆာင္ေပးရံုနဲ႔ေတာ့ မလံုေလာက္ဘူး။ အစိုးတစ္ရပ္ဟာ ဦးေဆာင္ဖို႔ပဲ။ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တာ ဦးေဆာင္ဖို႔ပဲ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့စနစ္ကို ခ်မွတ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ဖို႔ပဲ၊ ၾကား၀င္ေပးရံုေလာက္ နဲ႔ေတာ့ မလံုေလာက္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္` ဟု ပဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ တတယ့္ ဦးေဆာင္မႈကို ယူေစလိုသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
`ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ အခုက အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို သီးျခားေဆြးေႏြးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ခဏခဏေပၚတယ္။ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ တပ္မေတာ္ပဲ ျငင္းခုန္လိုက္၊ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမရ၊ ဒီၾကားထဲမွာ အစိုးရက အက်ိဳးေဆာင္တယ္ ဆိုျပီးေတာ့လည္း ေဘးကေနထိုင္တဲ့ ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္သြားလို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္`ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈကိုေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာတြင္မူ က႑ေပါင္းစံုမွ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈကို လက္ခံသင့္၏၊ လက္မခံသင့္၏ ဆိုသည္မွာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျခင္း အေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
`ဒီအစိုးရဦးေဆာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဥဳပ္သုဥ္လိုက္ရမယ္ ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဴးက ဒီမိုကေရစီမက်ပါဘူး။ အေၾကာင္အရာေပၚမွာပဲ အေျခခံတယ္။ ခုနက ကၽြန္ေတာ္တဲ့စကားကို ဆက္ျပီးေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အခု လက္ရွိ အေနအထားက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာက အစိုးရတစ္ရပ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပံုစံနဲ႔ေတာ့ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရး မေအာင္ျမင္နိုင္ဘူး။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားဘက္က တင္ျပတဲ့ တင္ျပမႈ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပသင့္ သေလာက္ေတာ့ တင္ျပျပီးျပီ။ အဲဒီအေပၚမွာ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကေန တိုင္ပင္ျပီးေတာ့ ဒီေလာက္ကေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္အတြက္ လက္ခံသင့္တယ္၊ လက္မခံသင့္တယ္ဆိုတဲ့ဟာ သူတို႔ရဲ့ ဘံုသေဘာထားနဲ႔ လာေဆြးေႏြး သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က တျခား၊ အစိုးရက တျခား ဆိုတဲ့ပုစံမ်ိဳးနဲ႔ လာေဆြးေႏြးေနသ၍ ကေတာ့ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕တိုးမွာမဟုတ္ဘူး` ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားရာ၌ ကၽြန္မတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လိုပံုေဖာ္သင့္သည္၊ ဘာျဖစ္သင့္သည္ဆိုသည့္ ဦးဆာင္မႈကိုသာ အေျခခံသည့္ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါရွိသည့္ အဓိကအင္အားစုမ်ားအၾကား သဟဇာတ ျဖစ္နိုင္သည့္ ရလဒ္ေကာင္မ်ားထြက္ရန္ ပံ့ပိုးအက်ိဳးေဆာင္သည့္ ညွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကာထားသည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment