ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီမံခ်က္ျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ တစ္ရက္တာအတြင္း ၂၇ မႈ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္အရ ခုိး၊ ဆုိး ၊ လု ၊ ႏႈိက္မႈက်ဴးလြန္ တတ္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် အုပ္စုဖဲြ႕ က်ဴးလြန္ သူလူဆုိးလူမုိက္မ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ ေျပး(၄)ေျပးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အင္အားျပည့္ပိတ္ဆုိ႔ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
 
ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ(၂)မႈ၊ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၃)မႈ၊ လက္နက္မ်ားအက္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ (၁)မႈတို႔ကိုဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းမွ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၄)မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ (၂) မႈ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ားေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ဥပေဒအရအေရးယူမႈ (၁)မႈ ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရအေရးယူမႈ (၁)မႈတို႔ကို အေရးယူခဲ့သည္။
 
ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ (၂)မႈကို ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ေမွာဘီ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရအေရးယူမႈ (၂)မႈ၊ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္အေရး ယူမႈ(၄)မႈ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ အရ အေရးယူမႈ(၃)မႈ၊ ယစ္မ်ိဳးဥပေဒအရအေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ ျဖင့္အေရးယူမႈ(၂)မႈႏွင့္ စစ္ေျပး(၁)ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခ့ဲသည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကုိ အရွိန္ျမွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳရဲလုပ္ငန္း စနစ္ Community Based Policing စီမံခ်က္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ကုိကုိးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အပက်န္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္လည္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
 
Credit – Yangon Police
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment