ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ စတုတၳအႀကိမ္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(MSMEs)၏ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

စတုတၳအႀကိမ္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား(MSMEs)၏ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပပြဲႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပ ရာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္ရိႈ၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္မ်ား၊ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္ မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ MSMEs မ်ား၏ ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲ (Regional Award) မ်ားကို အလွည့္က် က်င္းပ လ်က္ရွိရာ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲသည္ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ MSMEမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစေရး၊ ထုတ္ကုန္မ်ားအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရ ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ MSMEs မ်ား၏ ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားျပပြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔က်င္းပသည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲၿပီးပါက က်န္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ MSMEs ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ (Regional Award) မ်ားကို အလွည့္က် ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုမ်ားကို Micro၊ Small ႏွင့္ Medium စသျဖင့္ လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစားအလိုက္ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသအဆင့္ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပၿပီးစီးပါက ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္တိုင္းျပည္လုံးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ National Award ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပဳ လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သုိ႔ျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ေဒသတြင္း MSMEs မ်ား အေနျဖင့္ မိမိေဒသအေရာက္ လာေရာက္ျပဳလုပ္သည့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အတူေပးလာသည့္ အခြင့္အေရးကို မိမိရရ ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းမွာရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေန ျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသ ႏိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိေဒသ၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ ထုံးစံမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္သုံးစြဲလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ရွင္းလင္း ျပသခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးႀကီးတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္နည္းပညာမ်ား၊ ေဈးကြက္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ား ႏွင့္အသိအျမင္ မ်ားလည္း ရရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ျပည္ပက တင္သြင္းလာသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေစရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေဈးကြက္က ေတာင္းဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို နားလည္ေစျခင္းစသည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

MSMEs ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပပဲြႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေန ျဖင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္ မ်ားရရွိႏိုင္ၿပီး ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေထာက္ အပ့ံမ်ားစြာရရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

MSMEs အမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းေသးငယ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ေဒသတြင္းက အလားအလာရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ၾကမ္း မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိတို႔မွာရွိသည့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား၊ ဆန္းသစ္သည့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းကြက္လိုအပ္ ခ်က္အတုိင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေသးငယ္ၾကသည့္ အတြက္ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈပမာဏ လည္း အလြန္နည္းပါေၾကာင္း။

ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ထားေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကုိလည္း ျပည္ပ သုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သာယာလွပသည့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ား၊ ထူးျခားသည့္ ဘုရား ေစတီ ပုထိုးမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္မ်ားကလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ဖူလုံစြာ ရရွိမႈ၊ ေျမ၊ ေရစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေျခအေန ေကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ MSMEs မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္း ေဈးကြက္သာမက အာဆီယံေဒသတြင္းေဈးကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္ အထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ MSMEsမ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရွိေနသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းမႈစရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ရ မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္မားကာ ေဈးကြက္က လိုအပ္သည့္ အရည္ အေသြး၊ အေရာင္အဆင္း၊ ထုပ္ပိုးမႈပုံစံႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို နားလည္ ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တြင္ Digital နည္းပညာမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကေစ လိုပါေၾကာင္း၊ Online မွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမွာယူျခင္း၊ Order လက္ခံျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ေငြေပး ေခ်ျခင္း၊ နည္းပညာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ MSME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာရာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ လူထု၏ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာေန သည့္ စီးပြားေရးေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအရ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား စြာ ေပၚေပါက္လာရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္ရႈိးက ကယားျပည္ နယ္အတြင္းရွိ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္းႏွင့္ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ရွမ္းျပည္ နယ္အတြင္းရွိ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေနမႈ၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေနတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs)၏ တတိယအႀကိမ္ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လက္ခံၾကၿပီး အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္တို႔က အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs)၏ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ ပစၥည္းျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမုခ္ဦးကုိ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္ လွစ္ေပးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္း တင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုုက္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ ပစၥည္းျပခန္းမ်ားအား လွည့္ လည္ ၾကည့္႐ႈၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္ စားစက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (SMIDB) ေတာင္ႀကီး ဘဏ္ခြဲ၌ က်င္းပသည့္ SME Center ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဒုတိယသမၼတ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ SME Center ဆိုင္းဘုတ္ကုိ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္း ေတာင္းၿမိဳ႕၏အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၄မိုင္အကြာ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အထက္က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစန္းေ၀က စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ စီမံကိန္းဆုိင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္း ေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ ေမာင္၀င္းက က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံဆုိင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စံခ်ိန္စံညြန္း ျပည့္မီၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းၿပီးစီး ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ဘ႑ာ ေငြမ်ား အေလအလြင့္မရွိေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး သြားရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးအပါအ၀င္ လိုအပ္သည့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္မွာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေရသြယ္ဥမင္လိႈဏ္တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈတုိ႔ကုိ လိုက္လံၾကည့္ရႈသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရုံသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ေရထိန္းအေဆာက္အဦ၊ ေရသြယ္ေျမာင္းႏွင့္ စက္ရုံအတြင္း စက္မ်ားတပ္ဆင္ ေမာင္းႏွင္ထားရွိမႈႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရုံမွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကရာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည္။

Vote: 
No votes yet

Add new comment