ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အစီအမံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံခ်က္အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္အရ ခုိး၊ ဆုိး ၊ လု ၊ ႏႈိက္မႈက်ဴးလြန္ တတ္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် အုပ္စုဖဲြ႕ က်ဴးလြန္ သူ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ ေျပး(၄)ေျပးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အင္အားျပည့္ ပိတ္ဆုိ႔ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေလာင္းကစားဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ လက္နက္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(င)ျဖင့္ အေရးယူမႈ(၂)မႈ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၄)မႈႈတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ၿပီး အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္၊ ကမာရြတ္၊ အလံု၊ဒဂံု၊ လမ္းမေတာ္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒအရ အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ ေလာင္းကစားဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၂)မႈ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ (၁၁)မႈ၊ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ (၂)မႈ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပ ေဒပုုဒ္မ ၅၄ ျဖင့္ အေရးယူမႈ (၁)မႈႏွင့္ တရားခံေျပး(၁)ဦး၊ စစ္ေျပး (၁)ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည္။
 
ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ျဖင့္ အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ မႈရဲအက္ဥပေဒ ျဖင့္အေရးယူမႈ (၃)မႈတို႔ကို ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ အင္းစိန္၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ထန္းတပင္၊ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ႀကီး၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ရဲအက္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ (၂)မႈ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ အရ အေရးယူ မႈ(၂)မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ (၁၆)မႈ၊ ေလာင္းကစား ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ (၂)မႈ၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ ႏွင့္ခံ၀န္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၁)မႈ၊ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(င) ျဖင့္ အေရးယူမႈ(၂)၊ ယစ္မ်ိဳးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ (၂)မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲ ေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရအေရးယူမႈ (၃)မႈ ႏွင့္ စစ္ေျပး (၁)ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကုိအရွိန္ျမွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေန ျပည္သူအေျချပဳရဲလုပ္ငန္း စနစ္ Community Based Policing စီမံခ်က္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ကုိကုိးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အပ က်န္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ စီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္လည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
Credit – Yangon Police FB
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment