ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အလြတ္တန္း ကာတြန္းႏွင့္ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ (Theme) မွာ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ ၾကစို႔ “Beat Plastic Pollution” ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလြတ္တန္း ကာတြန္းႏွင့္ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲအား က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဆာင္ပုဒ္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ မ်ားအား ညစ္ညမ္းေစေသာ၊ အဏၰဝါသက္ရွိမ်ားအား ပ်က္စီးေစေသာ၊ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနေသာ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း(Reduce)၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း (Reuse)၊ ၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း (Recycle) တို႔အပါအဝင္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါေဆာင္ပုဒ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မိမိတို႔ ေရးသားသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အလြတ္တန္းကာတြန္းႏွင့္ ပိုစတာမ်ားေရးဆြဲ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန Facebook Page ျဖစ္သည့္ https://www.facebook.com/ECDMyanmar/တြင္ Post တင္၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။
 
Online စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကာတြန္းႏွင့္ ပိုစတာအရြယ္ အစားမွာ အလ်ား ႏွစ္ေပ၊ အနံ ႏွစ္ေပခြဲ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲအား ၂၉-၅-၂ဝ၁၈ (အဂၤါေန႔) ညေန ၄ နာရီတိတိတြင္ ရပ္နားမည္ျဖစ္ၿပီး Likeႏွင့္ Share အမ်ားဆုံးရရွိေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အား ခ်ီးျမႇင့္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန Facebook Page တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး ဖုန္း ဝ၆၇-၄၃၁၃၂၉ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment