ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းသစ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား Online မွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ သင္တန္းသစ္မ်ား၌ တက္ေရာက္ လိုသည့္ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေမ ၇ ရက္တြင္ Online မွ ေလွ်ာက္ ထား ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ သိရသည္။
 
ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၌ အေျခခံ(၁)တြင္ တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ာမန္၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ သင္တန္းတုိ႔ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို သင္တန္းသား ဦးေရ ၅ဝဝ၊ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္ကို သင္တန္းသား ဦးေရ ၁၂ဝ ႏွင့္ က်န္ဘာသာရပ္မ်ားကို လူဦးေရ ကန္႔သတ္ မထားေၾကာင္း၊ ယင္း သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Website Adress သို႔ ဝင္၍ CHRD Form တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ေပးသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ ေမာ္ကြန္းထိန္း ဦးၾကည္ေဆြက ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ သင္တန္းကို ေမ ၂၁ ရက္တြင္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ ဘာသာကို တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တို႔တြင္ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၇ နာရီအထိ သံုးလ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျခာက္လ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။
 
ထို႔ျပင္ စေန၊ တနဂၤေႏြ တန္းခြဲမ်ားကို ေမ ၂၆ ရက္မွ စ၍ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ အထိ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ အမွတ္စာရင္းမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံုသံုးပံုတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ယင္း လက္မွတ္မ်ားမွာ မိမိအမည္ကို လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ေတြ႕မွသာ ယူေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၌ သင္တန္း တက္ေရာက္လိုပါက ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ ဖုန္း-ဝ၁- ၅၁၅၂၃၆ ႏွင့္ ဝ၁- ၅၃၅၉၈၅ တို႔သို႔ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ Online မွ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရာတြင္ ေမ ၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ Website မွ သတ္မွတ္ထားေသာ Adress တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္း သင္တန္းတြင္ ဝင္ခြင့္ရရွိသည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္ Website ၌ ေမ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးမွာ အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္ကို ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း တစ္ေထာင္၊ က်န္ဘာသာရပ္မ်ား ကို ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းတစ္ေထာင္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
Credit - Myawaddy
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment