ကေလးသုံးေယာက္အား လည္ပင္းညွစ္သတ္သည္ဟုဆိုသည့္ မိခင္ျဖစ္သူအား ပါကစၥတန္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဖမ္းဆီး

လာဟိုးျမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ကေလးသုံးေယာက္အား လည္ပင္းညွစ္ သတ္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။

က်ဴဳးလြန္သည္ဟုဆိုသည့္ မိခင္ျဖစ္သူ အနီကြာ ခါတြန္းသည္ ျမိဳ႕ေတာ္၏ဆင္ေျခဖုံးတြင္ ကေလးမ်ား ေသဆုံးေနသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမဖခင္ႏွင့္ရဲမ်ား သိရွိျခင္းမတိုင္ခင္ေန႔က သူ၏လက္ဖ်ံကို ခၽြန္ထက္သည္h ဓားသြားျဖင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လွီးကား အနာတရ ရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ရဲအရာရွိ ဘီလာဇာဖာက ေျပာသည္။

ခါတြန္းက သူမ၏ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ သမီးျဖစ္သူကို သူမ၏ ရည္းစားျဖစ္သူက သတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးအေနျဖင့္ လြန္ခ့ဲသည့္ ၇ ႏွစ္ခန္႔က ကြာရွင္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး သူမအေနျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ျပသ၁နာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ရဲအရာရွိကေျပာသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ သူမ၏ ရည္းစားျဖစ္သူ ဟာဆန္ မူစတာဖာကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ကေလးမ်ား အသတ္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎အေနျဖင့္ အိမ္တြင္သာရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခ့ဲသည္။

သူမ၏ စိတ္က်ေရာဂါ အျပင္းအထန္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း မိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။

Ref:AP

Via : Fox News channel

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment