အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွစ္ခု တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြား

 

တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသည့္ ရွမ္းျပည္အေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္အဖြြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းက RCSS ႏွင့္ TNLA တို႔သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေနရာ၌ ပဋိပကၡမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဒုတိယပတ္တြင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

TNLA မွ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးမိုင္အိုက္ေက်ာ္ကေတာ့ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားရေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည္ဟု The Ladies News သို႔ေျပာၾကားသည္။

“ပထမတစ္ေခါက္ကလည္း တိုက္ပြဲကို ဘယ္လိုရပ္ေအာင္လုပ္မလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတယ္၊၊ ဒါေပမ့ဲ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္က လမ္းစပဲေပၚခဲ့တယ္။ ဘာမွသေဘာတူညီမႈမရွိခဲ့ဘူး။ စစ္ပြဲမျဖစ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး RCSSC ေျပာေရးဆိုခြင့္ထံသို႔ The Ladies News မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ေပ။
TNLA ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူကေတာ့ ၄င္းတို႔နယ္ေျမအတြင္းသို႔ RCSS ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ လာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထက္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာပါကလည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဦးမည္ဟုဆိုသည္။

RCSS ႏွင့္ TNLA တို႔သည္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္းလည္း ေက်က္မဲခ႐ိုင္အတြင္း၌ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ထားသည့္ အေနအထားရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ RCSS သည္ NCA တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး TNLA ကမူ NCA က္ို လက္မခံသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္လည္းျဖစ္သလို တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment