လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္းျပီး ရန္ကုန္တိုင္းအျပင္ အျခားျပည္နယ္တိုင္းမ်ားတြင္ ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟုဆို

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန၏ လူမႈဖူလုံေရး အဖြဲ႕႔အေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရး ထည့္၀င္ထားသည့္ အက်ံဳး၀င္ အာမခံလုပ္သားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အျပင္ အျခားျပည္နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
 
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး တာ၀န္ခံအရာရွိ ဦးစိန္သန္းျမင့္က “ပုဂၢလိကနဲ႔ေပါင္းျပီး လက္ရွိေဆးခန္းသုံးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံျပီး ဖြင့္လွစ္မယ့္အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ပုဂၢလိကနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး ဖြင့္လွစ္မယ့္ စာခ်ဳပ္ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြေပ့ါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိတယ္။ ေနရာေဒသ အေနနဲ႔က အတိအက်ေျပာလို႔မရတ့ဲ အေနအထား ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းက အလုပ္သမား အင္အားထုမ်ားတယ္။ မ်ားတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ကေနစျပီး လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားျပည္နယ္ တိုင္းေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္စတစ္စနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားအား တစ္ဖက္တြင္ အဆင့္ျမွင္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာ တစ္ဖက္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ပုဂၢလိကပူးေပါင္းဖြင့္သည့္ Care Well ေဆးခန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ အလုပ္သမား အမ်ားစုတည္ရွိသည့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္၊ မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ႏွင့္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္တို႔တြင္ ေဆးခန္းသုံးခု ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေရႊျပည္သာ Care Well ေဆးခန္းမွ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာခ်ိဳခ်ိဳတင္က “အာမခံကိုင္ေဆာင္ထားတ့ဲ လူနာေတြ တစ္ေန႔ကို ၄၅ ေယာက္ကေန ၅၀ အထိ လာေရာက္ျပသပါတယ္။ ေဆးခန္းကိုလည္း ေန႔စဥ္ မနက္ ၈ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိ ဖြင့္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔နဲ႔ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြမွာေတာ့ ေဆးခန္းပိတ္ပါတယ္။ ေဆးခန္းမွာက ေန႔စဥ္ဆိုရင္ ရာသီအလိုက္ျဖစ္တ့ဲ တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ အဆုတ္ေယာင္ေရာဂါေတြ ကုသေပးပါတယ္။ ႏွလုံး ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးေရာဂါေတြ ကုသေပးတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြဆိုရင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပးပါတယ္။ ေဆးခန္းက ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ထဲမွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ အေရးေပၚထိခိုက္ရွနာ ဒဏ္ရာရတ့ဲ လူနာေတြကို အေသးစားခြဲစိတ္အတြက္ သီးသန္႔အခန္းေလးနဲ႕ကုသေပးပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆး႐ုံသြားစရာ မလိုတ့ဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈအတြက္ ဒီေဆးခန္းမွာပဲ ကုသေပးပါတယ္” ဟု ေဆးကုသေပးေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာသည္။
 
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔တြင္ အက်ံဳး၀င္မွတ္ပုံတင္ထားျပီး လူမႈဖူလုံေရးေၾကး ထည့္၀င္ထားသည့္ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ကတ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈဖူလုံေရး ေဆးခန္းတြင္သာမက နီးစပ္ရာ လူမႈဖူလုံေရး ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမ့ဲေဆးကုသခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထိုသို႔ ေဆးကုသခြင့္ခံယူရာတြင္ ထည့္၀င္ေၾကး ထည့္၀င္ျပီးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ကုသခြင့္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးကတ္ျပား မရွိပါက ေဆးကုသခြင့္ မရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
 
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ စမတ္ကတ္မရေသးေသာ္လည္း လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔႕မွ ထုတ္ေပးသည့္ ယာယီကတ္ျပားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ယာယီကတ္ျပား မရေသးပါက လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးမ်ားက ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက မည္သည့္လတြင္ လူမႈဖူလုံေရး ထည့္၀င္ထားျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း စာရြက္ျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရး ေဆး႐ုံေဆးခန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Care Well ေဆးခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ကုသြားႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဦးစိန္သန္းျမင့္က “တကယ္တမ္းေတာ့ အလုပ္သမားေတြဘက္ကလည္း လက္ထဲမွာ လူမႈဖူလုံေရးကတ္ မရေသးတ့ဲ အတြက္ ေဆးကုသခြင့္မရဘူးလို႔ ေခါင္းထဲမွာ စြဲေနတာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ လက္ထဲကို လူမႈဖူလုံေရးကတ္ မေရာက္ေသးဘူးဆိုရင္ အေစာက တင္ျပသလို စက္႐ုံကေန ေထာက္ခံခ်က္ လုပ္ေပးလို႔ရတယ္။ အလုပ္သမားက ဘယ္လက ထည့္၀င္ေၾကး ေပးသြားတယ္ဆိုတာ ဒီလိုသြားလိုက္ရင္ ေဆးကုသမႈကို မဆုံး႐ႈံးပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံဆးခန္းက ေဆးကုသမႈေပးပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
၎အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးကုသမႈေပးႏုိင္ရန္ လူမႈဖူလုံေရး ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား လိုအပ္ခ်က္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔႕ ႐ုံးခ်ဳပ္တို႔ ညိဳႏိႈင္းကာ ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးမ်ား အက်ံဳး၀င္အာမခံ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အာမခံလုပ္သား ၁၁ သိန္းေက်ာ္ရွိျပီး ၎တို႔ထဲမွ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖစ္သည့္ လုပ္သား ၇ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ရွိသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment