လူမႈဖူလုံေရး မွတ္ပုံတင္ထားသည္ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၉၈ သိန္းမွ ၁၄ သိန္းၾကား ေငြလုံးေငြရင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ ထုတ္ေပး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလုံးေရး႐ုံးတြင္ အက်ံဳး၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အာမခံ လုပ္သားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေသဆုံးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ႏွင့္ မမာမက်န္းသျဖင့္ ေဆးဘိုးကုန္က်ေငြမ်ား အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ေငြလုံးေငြရင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ကာယကံရွင္မ်ားကို ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။
 
အဆိုပါ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေငြလုံးေငြရင္း အက်ိဳးခံစာခြင့္ ထုတ္ေပးျခင္း အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ ကေနာင္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည္။
 
အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ တိုင္းေဒသၾကီး တာ၀န္ခံအရာရွိ၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ (၂၊ ၃၊ ၄)ဥကၠ႒ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ တာ၀န္ခံအရာရွိတိ္ု႔မွ နစ္နာဆုံး႐ႈံးသူမ်ားအား ေငြလုံးေငြရင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေပးအပ္ရာတြင္ ေရႊျပည္သာ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးတြင္ အက်ံဳး၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ Min Dhama Co.,Ltd မွ အာမခံလုပ္သား တစ္ဦးသည္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းအတြက္ က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေငြက်ပ္ ၉၈ သိန္းေက်ာ္ ၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးခြဲတြင္ အက်ံဳး၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ Penta Ocean Co.,Ltd မွ အာမခံလုပ္သား အတြက္ ေဆးဘိုးကုန္က်ေငြ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀ တိတိ၊ ျမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံး ႐ုံးခြဲ ၅ တြင္ အက်ံဳး၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနမွ အာမခံလုပ္သား အတြက္ ေဆးဖိုးကုန္က်ေငြ ၁၅ သ္ိန္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးခြဲ ၄ တြင္ အက်ံဳး၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ သႏၱာေက်ာ္ ပုံႏွိပ္တိုက္မွ အာမခံလုပ္သားအား အျမဲတမ္း မသန္စြမ္းမႈပင္စင္ (ေငြလုံးေငြရင္း) ေငြက်ပ္ ၁၄ သိန္းေက်ာ္အား ေပးအပ္ခ့ဲသည္။
 
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ တိုင္းေဒသၾကီး တာ၀န္ခံအရာရွိ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္သန္းျမင့္က “ဒီေန႔ျပဳလုပ္တ့ဲ အခမ္းအနားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အေနနဲ႔ ပထမဦးဆုံး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ ေသဆုံးတ့ဲ အလုပ္သမား တစ္ဦးအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုကို က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သိန္း ၉၀ ေက်ာ္ထုတ္ေပးပါတယ္။ ေဆးဖိုးကုန္က်စရိတ္က အာမခံလုပ္သားႏွစ္ဦးကို သုံးဆယ့္ငါးသိန္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈျဖစ္တ့ဲ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို ၁၄ သိန္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးမ်ား အက်ံဳး၀င္အာမခံ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အာမခံလုပ္သား ၁၁ သိန္းေက်ာ္ရွိျပီး ၎တို႔ထဲမွ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖစ္သည့္ လုပ္သား ၇ သိန္းခန္႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ရွိေၾကာင္း လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment