ေနျပည္ေတာ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅ဝဝ ခန္႔က ငလ်င္လႈပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ား ေတြ႕ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ကံလွေက်းရြာေဟာင္းအနီး ၾကာကန္၏ အေရွ႕ဘက္ေျမေနရာ ႏွင့္ ေငြလွ်ံကုန္း ေက်းရြာအနီး လယ္ေျမေနရာမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းတူးေဖာ္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ ခန္႔က ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ေျမငလ်င္ဆုိင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသူရထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔၊ ဟသၤာတတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာေစာေငြခိုင္၊ ေတာင္ငူ တကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒ ဌာနမွ ကထိက ေဒါက္တာစိုးမင္း အပါအဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၅ ဦးႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္ယန္တကၠသိုလ္မွ ေျမငလ်င္ ပညာရွင္တစ္ဦးတို႔က ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္မွစတင္၍ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထုိသုိ႔ ေျမငလ်င္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာေစာေငြခိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။
 
ေဒါက္တာ ေစာေငြခိုင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ကံလွေက်းရြာေဟာင္း အနီး ၾကာကန္၏ အေရွ႕ဘက္ေျမေန ရာႏွင့္ ေငြလွ်ံကုန္းေက်းရြာ အနီး လယ္ေျမေနရာ မ်ားအား လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ား ထံမွ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရွိႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျမက်င္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေျမျပင္ တိုင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အား စတင္၍ ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ ခန္႔က ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ၍ ဆက္လက္ သုေတသန ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ ေနရာရွိ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားမ်ားကုိ ဒ႐ုန္းမ်ားအသုံးျပဳကာ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးရန္ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိေရး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသို႔ တင္ျပခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment