ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တာအတြင္း ေရပူႏွင့္မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ က်ပ္ ၁၁.၂၃၇ သန္းခန္႔ သိမ္းဆည္းရမိ

တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္း မ်ားတြင္ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က တားဆီးမႈ ၁၂ မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၁၁ ဒသမ ၂၃၇ သန္းခန္႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားက တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ေရပူအၿမဲ တမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းမွ တားဆီးမႈ ေလးမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၇၂၄ သန္းခန္႔၊ မရမ္းေခ်ာင္အၿမဲတမ္းစစ္ေဆး ေရးစခန္းမွ တားဆီးမႈ ရွစ္မႈ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃ ဒသမ ၅၁၃ သန္းခန္႔ ကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထူးျခားဖမ္းဆီးမႈအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က မၲေလးသို႔ သြားေရာက္ မည့္ ယာဥ္မ်ားအား ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆး ေရးစခန္း ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ရာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရိွ သည့္ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းရွစ္မ်ဳိး စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၇ ဒသမ ၇၂၄ သန္းခန္႔အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္း ေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔ အား ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ မ်ားျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ မၲေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္း မႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၉၉၇ စီး၊ သြင္းကုန္ ၉၄၆ စီး ၊ ရန္ကုန္-ျမဝတီလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၅၃ စီး၊ သြင္းကုန္ ၁၅၉စီး ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment