ဆန္ကုန္သည္ ၆၀ ေက်ာ္ထံမွ ေငြက်ပ္ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေပးေခ်ရန္ တိမ္းေရွာင္သြားသူအား ၄၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ႏိုင္ေရး အမႈတည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္း ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အသင္း ဥကၠ႒ေျပာ

ဆန္ကုန္သည္ ၆၂ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ေပးေခ်ရမည္ကို တိမ္းေရွာင္သြားသူ ASO ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ေဆြဦး အား ၄၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ႏုိင္ေရး အမႈတည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းဦးက ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအားေျပာသည္။
 
ဦးေအာင္သန္းဦးက “စျပီးဆက္သြယ္လို႔ မရတာ မေန႔ကမွ စတာျဖစ္ တယ္။ ၄ ရက္ေန႔က လြတ္လပ္ေရးေန႔ ၃ ရက္ေန႔အထိ အဆက္အသြယ္ ရေသးတယ္။ ၅ ရက္ေန႔မနက္မွ ဆက္သြယ္လို႔မရလို႔ လူဦးေရ ၆၄ ဦး လက္ရွိ တိုင္တန္းထားတာ။ တိုင္တန္းထားတ့ဲ အေမာင့္က ၅.၃ ဘၤီလီယံျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
၎ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လြန္ခ့ဲသည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ျပီး ဆန္စပါးအသင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိ္ဘဲ အသင္း၀င္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ႏွင့္ နယ္မွ ဆန္ကုန္သည္မ်ားထံမွ တိုက္႐ိုက္၀ယ္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ား ရွိသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြေၾကး ၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ (ေငြက်ပ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္)အား ေပးေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ အခ်ိန္မ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းေနျခင္းမ်ားရွိျပီး ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ အဆက္အသြယ္ မရေတာ့သည့္အတြက္ ေငြေၾကးရရန္က်န္ သည္ ဆန္ကုန္သည္ ၆၂ ဦးမွ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ား ရွိသည္။
 
ထိုသို႔ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ ဦးေအာင္ေဆြဦး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား လြဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ အခ်ိန္မီ သိမ္းဆည္းရယူႏုိ္င္ေရးအတြက္ တရားစြဲဆိုႏုိင္သည့္ ကုန္သည္ ေလးဦးမွ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျပီး အျခားတိုင္ၾကားသူမ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ အမႈတည္ေဆာက္ျပီး ၄၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
ဦးေအာင္သန္းဦးက “ဒီအမႈကေတာ့ ၄၂၀ အမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ၄၂၀ ကေန တရားမအမႈ မေျပာင္းပါဘူး။ တရားလို၊ တရားခံ မစစ္ရေသးပါဘူး။ ဒီအမႈကို ၄၂၀ နဲ႕ပဲရေအာင္ တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ကုန္စည္ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ အသင္း၀င္ေတြ ကိုယ္စား ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ေတြ ကူညီေပးေနပါတယ္။ အရင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး အကူအညီရယူပါတယ္။ ဌာနအကူအညီရယူျပီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနကို အေၾကာင္းၾကားျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ရံဲတပ္ဖြဲံ႔ စသုံးလုံး ရယူလ်က္ရွိတယ္။ အခုက ၄၂၀ အမႈျဖစ္ေနတ့ဲ တြက္ တရားခံေတြ႔မွ ျဖစ္တယ္။ စာရင္းဇယားေတြကို တရားစြဲလို႔ရတ့ဲ ကုန္သည္ေလးငါးဦးက တရားသြားစြဲထားပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
လက္ရွိ ၎အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔လည္ ၂ နာရီအထိ တိုင္ၾကားလာသူ ၆၂ ဦး ေငြေၾကးအေမာင့္ ၅ ဒသမ ၃ ဘီၤလီယံ ရွိေနျပီး လူတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆုံး သိန္း ၁၀၀ မွ အမ်ားဆုံး သိန္း ၈၀၀၀ အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိသူမ်ားတြင္ လက္ရွိ ၆၂ ဦးအျပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တိုင္ၾကားမည့္ သူမ်ားႏွင့္ ေပးေခ်ရမည့္ ပမာဏ တိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ထိုသို႔ နစ္နာဆုံး႐ႈံးသူမ်ား တိုးလာသည့္ အေျခအေနတြင္ နစ္နာသူမ်ားအား ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္ကုန္သည္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ ေကာ္မတီ သုံးရပ္ဖြဲ႕႔စည္းကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သန္းဦးက ဆက္လက္ေျပာသည္။
 
“ယခင္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ဖူးပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေပၚ အေျခခံျပီး ေကာ္မတီသုံးရပ္ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီကေတာ့ ယခုျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီ းတရားဥပေဒအညီ တိုင္တန္းဖို႔အတြက္ ျဖစ္စဥ္မွာပါ၀င္တ့ဲ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအညီ အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႔ထားပါတယ္။ ဒုတိယ ေကာ္မတီကေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ဦးေအာင္ေဆြဦး ASO ကုမၸဏိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ သိမ္းဆည္းရယူႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရ်ိပါတယ္။တတိယေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ဦးေအာင္ေဆြဦးရဲ႕ ကုမၸဏီကို တဆင့္ျပန္သြင္းတ့ဲ ကုန္သည္ေတြ ေအာက္မွာရွိတ့ဲ ဆန္စက္ကုန္သည္ေတြ နယ္ကုန္သည္ေတြ ၾကားမွာ ေျဖရွင္းရမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႔ထားပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို ေကာ္မတီအသီးသီး ကေနျပီး တာ၀န္ယူျပီးေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးကေျပာသည္။
 
အဆိုပါ ကိစၥမတိုင္မီ ဘုရင္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ယခုပမာဏေလာက္ မမ်ားေသာ္လည္း ေငြေၾကး ေျမာက္ျမားစြာ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္သြားခ့ဲျခင္းရွိျပီး ၎အမႈသည္လည္း တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေနဆဲအဆင့္သာရွိျပီး တရားလို စစ္ေဆးသည့္ အဆင့္မေရာက္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခု အမႈျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားထံ မွ သိရသည္။
 
ဆန္ကုန္သည္မ်ား ေငြေၾကးပမာဏ အေျမာက္အျမား အလိမ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဦးေအာင္သန္းဦးက “ဆန္စပါးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ယခင္က သိန္းကို ေသာင္းနဲ႔ခ်ီျပီး လိမ္လည္မႈမရွိပါဘူး။ ဒီ ၂၀၁၇ မွာပဲ ဒီကိစၥေတြ ျဖစ္လာတာျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥျဖစ္လာတာလဲ ပို႔ကုန္ေတြ ေကာင္းလာတာ မူတည္တယ္။ ေနာက္ အျပင္မွာ ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ ၾကပ္တည္းမႈေတြ ရွိတယ္။ ေငြလည္ပတ္မႈ ေႏွးတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဆန္ဖိုးကို အခ်ိန္မီ မေပးႏုိင္တာတို႔ ဆန္ဖိုးကို ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေႏွးတ့ဲအတြက္ ေရာင္းတ့ဲသူက လက္ငင္း ပိုက္ဆံလိုခ်င္တယ္။ ၀ယ္တ့ဲသူက လက္ငင္း ပိုက္ဆံမေပးႏုိငဘူး။ ဒါေတြကလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပါပဲ။ ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment