ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ယာဥ္စည္း ကမ္း လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း ယာဥ္ရပ္နားျခင္း မျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္နားသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းဆြဲယူၿပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစသည့္ ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳး အျမတ္ကို ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အ တြင္း ယာဥ္ရပ္နားျခင္း မျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ ရပ္နားမိသည့္ ယာဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းဆြဲယူ ဒဏ္တပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကရိန္းကားမ်ားကို မည္သည့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းအား မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသနည္း။ မည္သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္တမ္း မည္မွ်လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ျပဳထားပါသနည္း။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ အတြက္ စီးပြားေရး အဖြဲဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေဝေပးသြင္းမႈ ရွိပါသလား၊ ရွိသည္ဆိုပါက တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ေငြမည္မွ်ႏႈန္းျဖင့္ ေပးသြင္းေနပါသနည္း” သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ရယူတဲ့ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းထဲမွာ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းကို ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေပးသြင္းရပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ သံုးေသာင္းထဲမွ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီသို႔ ေပးသြင္းရၿပီး က်န္တာကိုေတာ့ ကုမၸဏီကရရွိပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နမိတ္အတြင္း ယာဥ္ရပ္နားျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ရပ္နားမိသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း စြဲရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကရိန္းကား ဝန္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းကို ဦးေက်ာ္ရင္ ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအမွတ္(၄) ရန္ေျပ (၈)လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္က လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ေဆာင္ထားၿပီး ကရိန္းယာဥ္မ်ားနဲ႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားသည္။
 
ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္အား ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ဦးေက်ာ္ရင္ ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္အရ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ကို စည္ပင္တရားရံုးသို႔ ေပးသြင္းရၿပီး ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေပးသြင္းရေၾကာင္း ယင္းက်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ က်ပ္(၂၀၀၀၀)ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရေၾကာင္း က်န္က်ပ္ ၃၀၀၀၀ မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖင့္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ကို ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီသို႔ ေပးသြင္းရၿပီး က်န္ ၂၇၀၀၀ ကို ကရိန္းကုမၸဏီက ရရွိေၾကာင္း ယင္း ေငြေၾကးမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပခ်က္ျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment