အမွားမ်ားစြာကို စတင္ျပီးေနာက္ ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္အရာရွိမွ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ကို သတ္မွတ္

ထိုင္းႏုိင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာတြင္ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ စစ္တပ္အာဏာသိမ္း အဖြဲ႔၏ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ပရာယြတ္က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းခ့ဲ သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အတိအက်ေန႔ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
 
အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ပရာယြတ္က ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အတိအက်ေန႔စြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထပ္မံေၾကညာ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အာဏာသိမ္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည့္ ရက္မ်ားအား လုံျခံဳေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ မည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ျခင္း မ်ား႐ွိသည္။
 
“ဇြန္လ ေလာက္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရက္ကို ထပ္မံေၾကညာ ေပးသြားမယ္”ဟု ဘန္ေကာက္အစိုးရ႐ုံး အိမ္ေတာ္ တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။
 
“ႏို၀င္ဘာလထဲမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္”
 
စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဴပ္ေဟာင္း ပရာယြတ္က ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုအၾကာျဖစ္ပြား ခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူအုံၾကြမႈႏွင့္ ျခစားမႈမ်ားအား အဆုံးသတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
ဘုရင္မဟာ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းက စစ္တပ္မ်ား ျပန္ရမည့္ အေျခခံဥပေဒကို လက္မွတ္ ေရးထိုးျပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ရရွိေရး ကတိျပဳ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
 
အသစ္ေရြးဆြဲသည့္ ဥပေဒတြင္ အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀သည့္ မဲေပးသည့္ စနစ္ ထည့္သြင္း ထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီၾကီးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ခိုင္မာမႈတစ္ခု ရရွိ ေစေၾကာင္း သိရသည္။
 
ပရာယြတ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေနာက္က်မွက်င္းပရန္ လိုလား ေသာ္လည္း ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ စ်ာပနာ အခမ္းအနားၿပီးပါက ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား ႐ွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေရး ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ဆိုသည္။
 
စုိင္းဟန္
Ref;Reuter
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment