ရန္ကုန္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေဟာင္းေနရာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကို MIC က ပါမစ္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္

ရန္ကုန္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေနရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚေလာသန္း (၃၂၀)ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)ကပါမစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး စီမံကိန္းနွင့္
ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္း က ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ရန္ကုန္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေနရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၂၀)ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မည့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းတစ္ခုအား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္သတင္းမွန္ကန္မႈရွိမရွိအပါအ၀င္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းရာတြင္ ဦးျမင့္ေသာင္းက
ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ
-- --- ---

"ေဆာက္လုပ္မယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟိုတယ္၊ ရံုးခန္းေတြ နဲေစ်း၀ယ္စင္တာေတြ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦးေတြ အားလုံးၿပီးသြားရင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ ဟိုတယ္ေတြျဖစ္လာမယ္၊ office complex ေတြျဖစ္လာမယ္၊ Shopping complex ေတြျဖစ္လာမယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ရာမွာေတာ့ ဟိုတယ္မ်ားကို ၈ထပ္ေဆာက္လုပ္ဖို႕ တင္ျပထားပါတယ္။ Office မ်ားကိုလည္း ၈ထပ္ေဆာက္မယ္လို႕ တင္ျပထားပါတယ္။ Shopping complex ကိုေတာ့ ၂ထပ္ေဆာက္ဖို႕ တင္ျပထားပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းကရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

YCDC ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္
--- ---- ---

အဆိုပါလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိျခင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္းမ်ားရွိလာမည္ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႕အတူ ေဆာက္လုပ္မည့္ အထပ္ေရမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC တင္ျပစဥ္က ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္သည့္အခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထပ္အျမင့္ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ YCDC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီမံကိန္းဧရိယာ ကိုးဧကနီးပါးရွိ
--- ----
ရန္ကုန္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေဟာင္း၏ေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာတြင္ ရွိျပီး ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ထြက္လာၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာမွာ ကိုးဧကနီးပါး (စတုရန္းမီတာ ၉၂၀၀၀) က်ယ္၀န္းၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၃၂ ဒသမ ၅ သန္းရွိျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Fujita Corporation, Tokyo Tetemono ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဧရာဟသၤာဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီလီမိတက္၏ လက္ေအာက္ခံ YITC တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Fujita Corporation က ေဆာက္လုပ္ေရးအပိုင္း၊ Tokyo Tetemono က ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ႐ံုးခန္းႏွင့္ ဘက္စံုသံုးစီမံကိန္း၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဟိုတယ္အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ Hotel Okura ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၂၀တြင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေဟာင္းေနရာမွာ ယခင္ဂ်ဴဗလီေဟာလ္ခန္းမေနရာလည္းျဖစ္ျပီး ၁၉၉၆ တြင္စစ္သမိုင္းျပတိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Photos Crd း ဦးေက်ာ္ေဇယ်

ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment